Images of Women in Tourist Catalogues in Semiotic Perspective

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


The article attempts to read semiotically a transmission of informational and promotional character in the form of tourist catalogues, focusing primarily on representations of women. The starting point for the analysis of content has become a theoretical discussion about the importance of catalogues for the tourist experience. A sociolinguistic paradigm proposed by Graham Danna has been adopted as a fundamental framework. The research project was to analyse the content (images) of catalogues published by the largest Polish tour operators. The women in the photographs were divided into two basic categories: tourists (alone, in couples, with a family or in a group of friends) and non-tourists. It was shown that the images of women to a large extent duplicate patterns of gender representations rooted in the Euro-American culture. The catalogues themselves precondition the way of spending the holiday by tourists who seek to adjust their individual experience to the canons presented in promotional and informational materials.

Słowa kluczowe


semiotics; gender; woman; a tourist catalogue; language of tourism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ateljevic, I., Harris, C., Wilson, E., and F. Collins, 2005, Getting Entangled: The Art of Reflexivity, in „New Tourism Research. Tourism Recreation Research”, vol. 30/2, pp. 9-21

Ateljevic I., Morgan N., Pritchard A., 2011, The Critical Turn in Tourism Studies: Creating an Academy of Hope, Routledge

Ateljevic I., Pritchard A., Morgan N., 2007, The Critical Turn in Tourism Studies: Innovative Research Methodologies, Elsevier

Banaszkiewicz M., 2010, Gender w podróży, in: Współczesne podróże kulturowe, ed. Kazimierczak M., Monografie AWF Poznań

Blanton C., 2002, Travel Writing: The Self and the World, Routledge

Badowski R., 1999, Damy w dalekich podróżach, „Poznaj Świat”, vol. 4, pp.28-33

Banks M., Morphy H., 1999,, Rethinking Visual Anthropology. Yale University Prepp, New Haven

Banks M., 2007, Using Visual Data in Qualitative Research, SAGE, London

Becker H.S., 1974, Photography and Sociology, Studies in the Anthropology of Visual Communication 1, pp. 3-26, http://lucy.ukc.ac.uk/becker.html, data dostępu 15.10.2013

Borzyszkowski J., 2012, Zjawisko seksturystyki wśród kobiet, „Turystyka Kulturowa”, vol. 2, pp. 28-40

Borzyszkowski J., 2011, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, „Turystyka Kulturowa”, vol. 1, pp. 19-31

Borm J., 2004, Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology, in: Hooper G., Youngs T., 2004, Perspectives on Travel Writing, Ashgate Publishing, Ltd., pp. 13-26

P. Bourdieu, 2005, Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar

Collier J. Jr., Collier M., 1989, Visual Anthropology: Photography as a research method, University of New Mexico Prepp, Albuquerque

Crompton, J., 1979, Motivations of pleasure vacations, „Annals of Tourism Research”, vol. 6(4), pp. 408-424

Dann G., 2012, Remodelling a changing language of tourism: from monologue to dialogue and trialogue, „Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural”, vol. 10/4, pp. 59-70

Dann G., 2011, „Zabierz mnie do Hiltona”: paradygmat języka turystyki, „Folia Turistica”, 25/2

Duczyńska M., 2013, Seksturystyka jako część produktu turystycznego, wpływającego na rozwój turystyki w regionie na przykładzie Kenii, „Turystyka Kulturowa”, vol. 2, pp.33-45

Edelheim J., 2007, Hidden meppages: a polysemic reading of tourist brochures, „Journal of Vacation Marketing”, vol. 13/1, pp. 5-17., http://dx.doi.org/10.1177/1356766706071202, data dostępu 15.10.2013

C. Enloe 1989, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, University of California Press, 2000

Freedberg D., 1989, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, University of Chicago Prepp.

Global Report on Women in Tourism, 2010, World Tourism Organization, Madrid, Spain, http://www.e-unwto.org/content/j133q0/, data dostępu 15.10.2013

Hennig Ch., 2002, Tourism: Enacting modern Myths, in: The Tourist as a Metaphor of the Social World, ed. Dann G., CABI, pp. 169-189

Holland P., Huggan G., 2000, Tourists with Typewriters: Critical Reflections on Contemporary Travel Writing, University of Michigan Prepp.

Hooper G., Youngs T., 2004, Perspectives on Travel Writing, Ashgate Publishing, Ltd.

Hulme P., Youngs T., 2002, The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge Univeristy Prepp.

Itaka&Gala, http://www.wakacje.pl/biuro/Itaka-%25and%25-Gala/

Jenkins, O.H., 2003, Photography and travel brochures: the circle of representation. „Tourism Geographies”, vol. 5/3, pp. 305–328

Kinnaird, V., Hall D., 1996, Understanding Tourism Processs: A Gender-Aware Framework, „Annals of Tourism Research”, vol. 17, pp. 95-102

Konecki K., 2005, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 1/1, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Konecki.pdf, data dostępu 15.10.2013

Kubica G., 2006, Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Marshment, M., 1997, Gender Takes a Holiday – Representation in Holiday Brochures, in: Gender, Work and Tourism, ed. Sinclair, M. T., Routledge, London, pp.16-34

Morgan, N.J., Pritchard A, 1998, Tourism promotion and power: creating images, creating identities. John Wiley & Sons Ltd, West Suppex

Mocini R., AnnalSS 5, 2005 (2009), The Verbal Discourse of Tourist Brochures, http://www.unipp.it/lingue/annali_file/vol_5/0016%20-%20Mocini%20Renzo.pdf, pp. 153-164, data dostępu 15.10.2013

Owsianowska S., 2011, Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa, in: Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, ed. Winiarski R., Oficyna Wydawnicza Losgraf, Warszawa

Owsianowska S. 2012, Kulturowe wzorce podróżowania kobiet a jakość życia, in: Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, ed. Kazimierczak M., Monografie AWF Poznań

Owsianowska S., 2013, Co jest nie tak z językiem turystyki?, Post-turysta, http://post-turysta.pl/artykul/co-jest-nie-tak-z-jezykiem-turystyki, data dostępu 15.10.2013

Pearce P., 2005, Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes, Channel View Publications

Pink, S., 2006, Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research. Sage Publications Ltd., London

Pink, S., 2007, The future of visual anthropology: Engaging the senses. Routledge, London

Podemski K., 1988, Typy podróży młodzieży do Indii. Różnorodność wzorów styczności z kulturą egzotyczną, „Kultura i Społeczeństwo”, vol. 32/2, pp. 175-184

Pritchard A., Morgan N., Ateljevic I, Harris C., 2007, Tourism and Gender: Embodiment, Sensuality and Experience, CABI

Pritchard, A., Morgan N., 1997, Marketing practice and opportunities in the tour operators' senior travel market: Beyond bowling and ballroom dancing, „Journal of Vacation Marketing”, vol. 3/2, pp. 153–163

Pritchard A., Morgan N., 2000, Privileging the male gaze – gendered tourism

landscapes, „Annals of Tourism Research”, vol. 27/4, pp. 884–905

Sontag S., 2009, O fotografii, Wyd. Karakter, Kraków

Swain, M. B. 1995., Gender and Tourism, „Annals of Tourism Research”, vol. 22/2, pp. 247-266

Sztompka P., 2005, Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa

Urry J., Larsen J., 2011, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, London
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.30

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642