Wędrówki w filmie i z filmem. O ekranowych spacerach Woody’ego Allena i włóczęgach Wima Wendersa

Ewelina Konieczna

Abstrakt


W historii kina można odnaleźć wiele filmów wykorzystujących motyw wędrówki. Od zarania kinematografii filmowcy prezentują na ekranie również różne miasta wraz z ich dawnymi lub współczesnymi mitami. Celem artykułu jest przyjrzenie się związkom kina i turystyki kulturowej oraz próba opisania filmu jako tekstu kultury inspirującego do udania się w drogę czy odwiedzenia innego miasta. We wprowadzeniu przedstawiono problem obecności motywu wędrówki w kinie, następnie omówiono temat miast, które za sprawą swych filmowych wizerunków stają się często celem turystyki kulturowej. Przyjęta teza została zilustrowana przykładami zaczerpniętymi z twórczości Woody’ego Allena i Wima Wendersa wraz z przyczynami oraz celami filmowych spacerów i wędrówek obu twórców, omówionymi w kontekście ponowoczesnych wzorów osobowych - spacerowicza i włóczęgi.

Słowa kluczowe


wędrówka; film; turystyka kulturowa; spacerowicz; włóczęga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen W., 2011, Obrona szaleństwa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa

Duda E., 2011, Mój Paryż, Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała

Giżycki M., 2005, Ameryka Wima Wendersa, „Kwartalnik Filmowy” nr 49-50, s.189-207

Głowa J., Robert Flaherty – wyklęty przez Hollywood [w:] Plesnar Ł.A., Syska R.(red.) Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, Rabid, Kraków

Gwóźdź A., 2004, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas, Kraków

Kwiatkowski K., 2012, Woody Allen: jestem szczęściarzem, „Wprost”13-19.08, nr 33 www.wprost.pl/ar/339088/Woody-Allen-Jestem-szczesciarzem/#an_432568449 [dostęp; 16.08.2012]

Lubelski T., 2007, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice

Mazierska E., Rascalori L., 2002, From Moscow to Madrid: European Cities. Postmodern Cinema, I. B. Tauris

Mikołajewski J., 2011, Rzymska komedia, Agora SA, Warszawa

Ostrowska-Chmura E., 2006, Frank Capra – amerykańskie marzenia i koszmary [w:] Plesnar Ł.A., Syska R., (red.) Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, Rabid, Kraków

Piotrowska M.,2005, Wim Wenders. Uczynić widocznym, [w:] Helman A., Pitrus A. (red.) Autorzy kina europejskiego II, Rabid, Kraków

Rutkowska T., 2006, Woody’ego Allena zabawy z konwencją gatunkową Hollywoodu, „Kwartalnik Filmowy”, nr 56, s. 25-36

Saryusz- Wolska M., 2011, Berlin- Filmowy obraz miasta, Rabid, Kraków

Szulc E., 2011, O północy w Paryżu, czyli gdzie?, „Forbes.pl” [w:] www.forbes.pl/stylzycia/ artykul/podroze/o-polnocy-w-paryzu--czyli-gdzie-,19105,1

Wiącek E., 2004, Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego, Rabid, Kraków

http://nowa.magazynswiat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1025 [dostęp; 10.08.2012]

www.turinfo.pl/p/ak_id,3918,,paryz,szlakiem_kodu_leonarda_da_vinci,przewodnik,biuro_turystyczne,hotel_ritz.html [dostęp; 10.08.2012]

www.forbes.pl/styl-zycia/artykul/podroze/o-polnocy-w-paryzu--czyli-gdzie-,19105,1 [dostęp; 10.08.2012]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewelina Konieczna


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642