Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się zjawisku rosyjskiej turystyki kulturowej w Krakowie. Rozważania oparte są przede wszystkim na danych zebranych w materiałach statystycznych dotyczących ruchu turystycznego, analizach prowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystyki oraz doświadczeniu własnym i biura podróży specjalizującego się w turystyce przyjazdowej z Europy Wschodniej. Choć nie są to wyniki badań odbywających się w ramach jakiegoś określonego projektu, wydaje się, że kilka poniższych refleksji może okazać się pomocnych w realizacji niedawno zaktualizowanej Strategii marketingowej Polski [Strategia marketingowa Polski…, dok. elektr.], gdzie jedną z omawianych grup docelowych są właśnie turyści rosyjscy. Tekst rozpoczyna krótka charakterystyka rosyjskiego rynku turystyki wyjazdowej. W jej kontekście przedstawia się Polskę jako cel turystyczny. Omówione zostają dane statystyczne, a następnie wyjaśnia się przyczyny niewielkiej jak dotąd, konkurencyjności naszego kraju w porównaniu z innymi regionami cieszącymi się zainteresowaniem Rosjan. W zasadniczej część tekstu autorka omawia turystykę rosyjską w Krakowie, odnosząc się do cech charakterystycznych miejskiej turystyki kulturowej. Zakończenie krótko podsumowuje mocne i słabe strony Krakowa jako celu turystycznego oraz prezentuje kilka sugestii działań, które mogłyby poprawić jakość usług świadczonych dla rosyjskiego klienta.

Słowa kluczowe


turystyka miejska; Rosja; Kraków; atrakcje turystyczne; statystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009-2015, 2008, Instytut Marki Polskiej, ekspertyza na zlecenie POT, www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/1488/raw, dostęp: 10.09.2012

Anholt S., 2007, Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa

Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, WUJ, Kraków

Banaszkiewicz M., 2008, Zapętlenia polityki historycznej, „Państwo i Społeczeństwo”, VIII (2), Kraków, s. 9-17

Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w latach 2006-2010, Instytut Turystyki, http://msport.gov.pl/statystyka-turystyka/553-Zagraniczna-turystyka- przyjazdowa-do-Polski?retpag=/statystyka-turystyka/, dostęp: 10.09.2012

Beerli A., Martin J., 2004, Factors influencing destination image, „Annals of Tourism Research”, vol. 31/3, s. 657-81

Chwalba A., 2002, Kraków w latach 1939-1945, Wyd. Literackie, Kraków

Farrel B., 1979, Tourisms, Human. Conflicts. „Case from Pacific”, „Annals of Tourism Research”, vol. 2

Kursa M., 2012, Rosyjski turysta nie oszczędza pieniędzy. I polubił Kraków, „Gazeta Wyborcza” 04.08.2012, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35825,12250563, Rosyjski_turysta_nie_oszczedza_pieniedzy__I_polubil.html, dostęp: 10.09.2012

Lissa Z., 1955, Historia muzyki rosyjskiej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków

Małopolska trasa smakoszy, MOT, www.mot.krakow.pl/index,a,f,c,5,d,560.html, dostęp: 10.09.2012

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, POT, Warszawa 2012, www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia-polski-w-sektorze-turystyki- na-lata-2008-2015/, dostęp: 10.09.2012

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, Potencjał, Perspektywy, Gniezno

Perceptions of Poland. BBC World, 2008, za: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, POT, Warszawa, www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa- strategia-polski-w-sektorze-turystyki-na-lata-2008-2015/, dostęp: 10.09.2012

Podziemia Rynku laureatem nagrody Odysa 2011, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, http://mhk.pl/aktualnosci/wiadomosc/1017, dostęp: 10.09.2012

Przyjazdy turystów do Polski według kwartałów, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/przyjazdy.php?r=99, dostęp: 10.09.2012

Przyjazdy turystów do Polski według krajów, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/ przyjazd.htm, dostęp: 10.09.2012

Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku, oprac. K. Borkowski z zespołem, MOT, Kraków 2011, www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html, dostęp: 10.09.2012

Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku, oprac. K. Borkowski z zespołem, MOT, Kraków 2011, www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html, dostęp: 10.09.2012

Turystyka w liczbach, Kopalnia Soli „Wieliczka”, www.kopalnia.pl/files/biuro_prasowe/ materialy_do_pobrania/prezentacje/turystyka_w_liczbach.pdf, dostęp: 10.09.2012

UNWTO World Tourism Barometer, s.6, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront. net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_05_sept_excerpt.pdf, dostęp: 10.09.2012

Zakopane oblegane przez turystów ze Wschodu, PAP, 18.01.2012, http://m.onet.pl/biznes,t07tm, dostęp: 10.09.2012

% россиян никогда не бывали за границей, „Демоскоп Weekly”, nr 507-508, 16-30.04.2012, www.demoscope.ru/weekly/2012/0507/opros05.php, dostęp: 10.09.2012

Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям, www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140897/, dostęp: 10.09.2012

Поездки за границу, Опрос населения 15.05.2008, ФОМ, http://bd.fom.ru/report/cat/job_and_leis/d081922, dostęp: 10.09.2012
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.318

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642