Turystyka w Iranie - analiza potencjału i ocena perspektyw rozwoju

Agnieszka Matusiak

Abstrakt


Artykuł stanowi analizę potencjału turystycznego Iranu pod kątem możliwości rozwoju różnych rodzajów turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej. Autorka poprzez przyjrzenie się polityce i programom rozwoju turystyki wskazuje możliwości i perspektywy oraz drogi rozwoju turystyki w Republice Muzułmańskiej Iranu. Tekst ma przybliżyć także mało znane, a posiadające wysoką wartość kulturowo –historyczną, atrakcje turystyczne tego kraju, jako przeciwwagę dla najbardziej znanych obiektów Persji.

Słowa kluczowe


Iran; turystyka kulturowa w Iranie; atrakcje turystyczne; perspektywy rozwoju turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arjomand S.A., 1984, The Shadow of God and Hidden Imam, Chicago -Londyn

Giełżyński W., 1981, Byłem gościem Chomejniego, Ksiązka i Wiedza, Warszawa

Faghri R., 2007, Torism Plannig and Policy Making of The Islamic Republic of Iran [w:] http://epubl.ltu.se/1653-0187/2008/019/LTU-PB-EX-08019-SE.pdf

Farzin M.R., 2007, Study & Analysis of Iran's Tourism Policies in the fourth Development Plan, Asareh

Hafeznia M.R., Abdorreza R. Ramazani E.I, 2007, A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre and Post Islamic Revolution of Iran Case Study: Babolsar in the Coast of Caspian Sea, „Journal of Applied Science”, 7: 3836-3847[w:] http://scialert.net/abstract/ ?doi=jas.2007.3836.3847

Kisielewski T., 1993, Nowy konflikt globalny, Warszawa

Lee J., 1999, Tourism and Development in the Third World. Cultural Studies Centre, Tehran

Savory R., 1960, The Principal Office of The Safawid State During The Reignof Ismail I, „Bulletin ofthe School of Oriental and African Studies 23, cz. I

Składankowa M., 1995, Kultura perska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Składanek B., 2004, Historia Persji. T. 1, Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa

Składanek B., 2008, Historia Persji. T. 2, Od najazdu Arabów do końca XV wieku, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa

Składanek B., 2007, Historia Persji. T. 3, Od Safawidów do II wojny światowej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa

Stolarczyk M., 2001, Iran. Państwo i religia, Dialog, Warszawa

data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

historicaliran.blogspot.com (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

whc.unesco.org/en/statesparties/ir (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

www.indexmundi.com/facts/iran/international-tourism(dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

www.iranicaonline.org/articles/iran-ii2-islamic-period-page-4 (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

www.iranicaonline.org/articles/iran-ii2-islamic-period-page-5 (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

www.iranreview.org www.itto.org www.payvand.com/news/07/ feb/1360.html www.rayen.ir/english.asp (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

www.tehrantimes.com/ highlights/ 99515 -stone -garden-strange-tourist-attraction (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)

www.tehrantimes.com/highlights/3952-haft-tappeh-home-to-worlds-oldest-vault (dostęp zweryfikowany 25.09.2012)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.319

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Agnieszka Matusiak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642