Prywatne podróżowanie a turystyka kulturowa. Przemiany, formy, tendencje.

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

W ostatnich latach w turystyce zauważamy trend odchodzenia od standardowych pakietów turystycznych. Alternatywy wobec "turystyki pakietowej" są różne: coraz większą popularnością cieszą się formy podróżowania po świecie, które pozwalają na doświadczenie bliższego kontaktu z kulturą (choćby poprzez pogłębione relacje międzyludzkie). Zaliczyć do nich można takie zjawiska jak: turystyka “erasmusowa”, couchsurfing czy turystyka wolontariacka. Jak odnieść je można do turystyki kulturowej? Na ile wpływają na jej przemiany? Czy można wskazać jeszcze inne formy takiego prywatnego podróżowania bez korzystania z profesjonalnej oferty z odniesieniem do tej ostatniej ? Na ile ich popularność jest chwilową fascynacją, a na ile stałą tendencją?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642