Architektura sakralna bahá'ítów, najmłodszej religii świata celem turystyki kulturowej

Tadeusz Jędrysiak

Abstrakt


Punktem wyjścia niniejszych rozważań autor uczynił zagadnienie turystyki

kulturowo-religijnej. Na tle różnorodności kulturowej i religijnej Indii opracowuje

zagadnienie religii bahaickiej w perspektywie założeń architektonicznych jej świątyń, tzw.

Domów Modlitwy. Autor opracowania zwięźle opisuje historię oraz główne założenia tej

najmłodszej monoteistycznej religii oraz przedstawia związek pomiędzy fundamentalnymi

założeniami wiary, a jej świętymi miejscami. Całość zamyka próba analizy potencjalnego

wpływu Domów Modlitwy na rozwój turystyki kulturowej.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa – religijna; bahaizm; architektura sakralna baha’itów; Dom Modlitwy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drozdowicz Z., 1997, Nowe religie orientalne, „Wiedza i Życie”, Nr 11

Esslemont, J.E., Bahá'u'lláh i nowa era. Wprowadzenie do wiary bahá'í, przekład z

angielskiego "Bahá'u'lláh and the New Era": Lidia Zamenhof, Wydawnictwo

Narodowego Zgromadzenia Duchowego Bahaitów w Polsce, Hajdane 1992

Jackowski A., Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1991

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,

GWSHM, Gniezno 2008

Wiara Bahá'í, - folder biura informacyjnego Międzynarodowej Wspólnoty Bahaickiej,

przekład z tekstu angielskiego: The Bahá'í Faith

Tworuschka M. i U., 2009, Religie świata – inne religie, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wyd.

AGORA SA , Warszawa

Oficjalny portal wspólnoty bahaickiej w Polsce: www.bahai.org.pl (dostęp: 1.07.2010)

http://www.eioba.pl/a105257/bahaicka_architektura_sakralna (1.07.2010)

http://religie.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1035807980&dzi=1035559640&katg

http://www.ithink.pl/artykuly/styl-zycia/podroze-i-turystyka/swiatynia-swiatla
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.374

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Tadeusz Jędrysiak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642