Region Andaluzji w różnych formach turystyki kulturowej

Przemysław Buryan

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie Andaluzji jako popularnego regionu turystycznego południowej Hiszpanii. Rozważania dotyczą definiowania regionu w kontekście turystyki kulturowej, natomiast jego charakterystyka obejmuje dane geograficzno-administracyjne oraz uwarunkowania dla rozwoju różnych form turystyki, przede wszystkim tych dotyczących turystyki kulturowej. Szczególnie przybliżone zostały te, które zgodnie z teorią hiszpańską, stanowią jej podstawowe odłamy. Są nimi: turystyka dziedzictwa historycznego, turystyka muzealna, turystyka eventowa oraz turystyka kulturowa po szlakach. Poza przedstawieniem danych statystycznych obrazujących popularność oraz ewolucję zainteresowania wśród turystów Andaluzją, publikacja dostarczyć ma także cenne informacje krajoznawcze nt. najważniejszych atrakcji kulturowych regionu.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; dziedzictwo kulturowe; formy turystyki kulturowej; Hiszpania; Andaluzja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, wyd. AWF, Poznań

Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, wyd. AWF, Poznań

Buczkowska K., Majchrowicz E., 2010, Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne czy już tylko atrakcje dla turystów, Turystyka kulturowa, nr 4, ss. 17-37

Buitrago Esquinas E.M., 1997, Andalucía en el umbral del siglo XXI, I Congreso de Ciencia Region de Andalucía, Universidad de Sevilla

Crespi M., Planells M., 2003, Patrimonia cultural, wyd.Sintesis, Madryt

Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa

Ilski R., Ratkowska P., Turystyka prawnie chronionego dziedzictwa kulturowego, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, wyd. AWF, Poznań

Jakubek J.K., 2009, Reforma administracji publicznej 1998 r. – z perspektywy minionej dekady, Społeczeństwo i Polityka, nr 4

Jędrysiak T., 2009, T urystyka muzealna, Buczkowska K, Mikos v. Rohrscheidt A Współczesne formy turystyki kulturowej, wyd. AWF, Poznań

Mazurski K., 2009, Region turystyczny jako pojęcie, Folia Turistica, Regiony turystyczne, AWF Kraków, nr 21

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy., wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Warszyńska J. (red.), 2001, Geografia turystyczna świata, Część 1, PWN, Warszawa

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Ley 2/1984 de 9 de enero, de Museos – ustawa o muzeach Hiszpanii

www.ine.es

www.juntadeandalucia.es

www.legadoandalusi.es

www.map-of-spain.co.uk

www.mcu.es

www.turismoydeportedeandalucia.com

www.turystykakulturowa.org
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.380

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Przemysław Buryan

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642