Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki

Michał Jarnecki

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

Czy możliwe jest wytyczenie ostrych granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki? Czy istnieje zawsze taka konieczność – w jakich sytuacjach/dla jakich celów ona istnieje? Czy wyznaczając takie granice należy kierować się ścisłymi kryteriami (droga “mędrca szkiełka i oka”) czy też mamy (i kiedy mamy?) prawo kierować się w tej kwestii także lub przede wszystkim osobistym turystycznym doświadczeniem, czy “instynktem” badacza, a więc raczej “czuciem i wiarą”.


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.383

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Jarnecki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642