Architektura i sztuka gotycka w Poznaniu w aspekcie turystyki kulturowej.

Karolina Steckiewicz, Izabela Wyszowska

Abstrakt


W Poznaniu zachowała się interesująca, stosunkowo bogata spuścizna architektury i sztuki gotyckiej. W dużej mierze włączona została w ramy Traktu Królewsko – Cesarskiego, w którym jednak, jak się zdaje, nieco ginie wśród innych wątków historyczno-artystycznych. Celem artykułu jest prezentacja poznańskiego dziedzictwa gotyckiego i propozycja trasy tematycznej skupiającej uwagę na tym właśnie stylu. Trasa ta może stać się samodzielnym produktem turystycznym promującym miasto nie tylko na arenie krajowej, ale także, jeśli zostałaby włączona w istniejący Europejski Szlak Gotyku Ceglanego1, mogłaby zwiększyć krąg zainteresowanych tą problematyką także i turystów zagranicznych. W Wielkopolsce architektura gotycka w odróżnieniu od romańskiej, nie doczekała się jak dotąd osobnego materialnego czy wirtualnego szlaku. Mimo, iż poziomem artystycznym odbiega od imponującej architektury gotyku zachodniej Europy, to jednak jej specyfika i odrębność regionalna, a jednocześnie powiązania artystyczne z innymi dzielnicami Polski poprzez działalność warsztatów budowlanych ze Śląska, Pomorza i Małopolski powodują, że wykazuje związki z istniejącą tam architekturą i w pełni zasługuje na szerszą uwagę oraz wyeksponowanie na potrzeby turystyki kulturowej krajowej jak i zagranicznej. Artykuł sygnalizuje jedynie główne wątki i przykłady interesującego autorki zagadnienia. Wyczerpanie problematyki z powodów obiektywnych nie jest w pełni możliwe.

Słowa kluczowe


sztuka gotycka; miasto lokacyjne; turystyka kulturowa; szlak architektury gotyckiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alia J., Burguiere A., 2006, Świątynie światła, „Forum” nr 40

Conti F., Gazzali M.C., 1999, Sztuka. Rozpoznawanie stylów. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Warszawa

Fossi G., 2006, Sztuka romańska i gotycka, Warszawa

Gimpel J., 1968, Jak budowano w średniowieczu, Warszawa

Katalog zabytków sztuki, miasto Poznań, 2002, red. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, cz. II Śródmieście kościoły i klasztory1,2, Warszawa

Kębłowski J., 1976, Polska sztuka gotycka, Warszawa

Kurzawa Z., Kusztelski A., 2006, Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań

Kurzawa Z., Kusztelski A., 2003, Kościół św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 2002.

Maluśkiewicz P., 2008, Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań

Orzechowska-Kowalska K., 2003, Dzieje architektury inaczej, Kraków

Pazder J., 2000, Poznań – Ostrów Tumski, Przewodnik turystyczny, Poznań

Pevsner N., 1979, Historia architektury europejskiej, Warszawa

Poznań od A do Z. Leksykon krajoznawczy, 1998, red. W. Łęcki, P. Maluśkiewicz, Poznań

Poznań. Przewodnik po zabytkach i historii, 2003, red. J. Pazder, Poznań

Skibiński S., 2003, Królewski charakter katedry poznańskiej, W kręgu katedry, „Kronika Miasta Poznania” nr 1

Tajemnicze katedry, 2009, red. A. Cerinotti, Warszawa

Wielkopolska nasza kraina, 2004, red. W. Łęcki, t. II, Poznań

Wyszowska I., 2009, Turystyka kulturowa w Wielkopolsce, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska i A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.388

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Karolina Steckiewicz, Izabela Wyszowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642