Turystyka kulturowa – przypadek Sankt Petersburga

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Turystyka kulturowa jest zjawiskiem heterogenicznym pod wieloma względami. Uprawiają ją ludzie o zróżnicowanym statusie społecznym i zainteresowaniach. Lokuje się ona w przestrzeniach, których potencjał cechuje się oryginalnością i wieloaspektowością. Interesująco przedstawia się obraz transformacji, jakie przechodzi turystyka kulturowa pod wypływem miejsca, w którym jest uprawiana. Sankt Petersburg jako miasto o bogatej historii i wyjątkowej atmosferze warunkuje rodzaje turystyki kulturowej, które mogą w nim być uprawiane, a jednocześnie sam ulega przekształceniom pod wpływem zwiększającego się ruchu turystycznego. Niniejszy artykuł ma za zadanie nakreślenie ogólnej charakterystyki turystyki kulturowej w stolicy Piotra Wielkiego.

Słowa kluczowe


Sankt Petersburg; turystyka kulturowa; potencjał turystyczny; przestrzeń turystyczna; profil turysty kulturowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Custine A., Listy z Rosji. Rosja w 1939 roku, Kraków 1989

Federalnoje Agenctwo Po Turizmu Minturizma Rossiji, Wjezd inostrannych grażdan za 2008 god, http://russiatourism.ru/section_23/section_485/, [25.07.2009]

Hollander P., Political Pilgrims. Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba 1928-1978, New York-Oxford 1981

Ilf I., Pietrow E., Dwienadcat’ stuliew. Zołotoj telienok, http://custom.xaxy.ru/text/36/7_57.htm, [25.07.2009]

Inturist. Istorija, http://www.intourist.ru/?action=info_view&name=about_company&sub_name=history, [25.07.2009]

Kosołapow A. B., Geografija rossijskiego vnutriennego turizma, Wyd. Knorus, Moskwa 2008, s. 92

Lozato-Giotart J. M, Balfet G., Management du tourisme – Territoires, systèmes de production et strategies, wyd. 2, Pearson Education, France, s. 384, [w:] B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Łódź 2009

Mini-oteli Peterburga i ekonomicznyie gostinicy, http://www.vilma.ru/novosti-gostinits/mini-oteli-peterburga.html, [25.07.2009]

Oficjalnyj portal administracji Sankt Peterburga, http://www.gov.spb.ru/day/cultur, [25.07.2009]

Programma rozwitija Sankt Peterburga kak turisticzeskowo centra na 2005-2010 gody, http://www.gov.spb.ru:3000/noframe/law?d&nd=8420376&nh=0, [25.07.2009]

Sankt Peterburgu neobchodimo uwieliczit’ czislo nowych gostinic, http://www.horeca.ru/news/hotel/6418/, [25.07.2009]

Troyat H., Katarzyna Wielka. Nienasycona żądza życia i władzy, Warszawa 2006

Usyskin G., Oczerki istorii rossijskiego turizma, Wyd. Gerda, Moskwa-Sankt Peterburg 2000, http://nkosterev.narod.ru/met/ysuskin.html, [25.07.2009]

World Heritage, http://whc.unesco.org/en/list/540, [25.07.2009]

World Travel and Tourism Council, The Russian Federation. The impact of travel and tourism on jobs and the economy, 2006, http://www.wttc.travel/bin/pdf/temp/russia.html, [25.07.2009]

W Sankt Peterburgu izza krizisa najmienije postradaiut piatkizdwiezdocznyie oteli i gostinicy ekonom-klasa, http://next-stop.ru/1605-v-sankt-peterburge-ot-jekonomicheskogo.html, [25.07.2009]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642