Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej.

Łukasz Kędziora, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Tematem rozważań autora jest rola turystycznej trasy miejskiej na przykładzie tras Nowego Orleanu. To atrakcyjne dla turysty kulturowego miasto, daje możliwości spędzenia niezapomnianych chwil podczas zwiedzania czy uczestnictwa w eventach kulturowych. Ze względu na swoją specyfikę oryginalnej kulturowej tradycji oraz z uwagi na zastosowane tam oryginalne rozwiązania w organizacji turystyki miasto stanowi też ciekawy obiekt analizy. Aktualnie w Polsce dynamicznie rozwija się turystyka miejska. Analiza porównawcza naszych dotychczasowych działań w zakresie organizowania turystyki miejskiej oraz osiągnięć innych miast, chociażby Nowego Orleanu, pozwala na skuteczniejsze i lepsze wdrażanie nowych pomysłów i produktów.

Słowa kluczowe


trasa miejska; Nowy Orlean; oferta turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Draft General Menagment Plan/Environmental Impact Statement, New Orelans Jazz National Historical Park, Luizjana 1998

Lonely Planet city guide, Lonely Planet Publications 2006

McKercher B., Du Cros H., Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage Management, The Haworth Press 2002

McKinney L., New Orleans: a cultural history, Oxford University Press 2006

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy

Podręcznik akademicki, Gniezno 2008.New Orleans Gray Line Brochure , New Orelans 2008

New Orleans Official Visitors Guide, New Orleans Metropolitan Convention & Visitors Bureau and the New Orleans Tourism Marketing Corporation, New Orelans 2009

New Orleans Tourism Marketing Corporation 2008 annual report, Mayor Council Series, May 1, 2009

Nimms E., Robert E., Jazz Walk of Fame, New Orleans Jazz National Historical Park, New Orleans

Zibart E., Fitzmorris T., Coviello W., The Unofficial Guide to New Orleans, John Wiley & Sons, INC 2000

http://www.nps.gov/jazz/parknews/index.htm, dostęp: 19.10.2009 r

http://www.neworleanscvb.com/nojs.htm, dostęp: 19.10.2009 r

http://www.graylineneworleans.com/supercity.shtml, dostęp: 19.10.2009 r

http://www.neworleansonline.com, dostęp: 19.10.2009 r

http://www.tourneworleans.com, dostęp: 19.10.2009 r


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Kędziora, Armin Mikos v. Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642