Sport i turystyka we współczesnym stylu życia

Małgorzata Paczyńska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Denek K., 1989, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. PTTK,

Warszawa

Izdebska H., 1972, Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa

Łastowski K., 2009, Metodologiczna funkcja hipotez w nauce XX wieku a własności wiedzy naukowej, W: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia. AWF, Poznań

Marecki B., 2009, Wprowadzenie, [w]: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, AWF, Poznań

Moroch E., 2009, Joga przedszkolaka. Autorski scenariusz treningu relaksacyjnego dla dzieci w systemie joga, [w]: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, AWF, Poznań

Paczyńska M., 2009, Rekreacja ruchowa młodzieży w wieku 13-15 lat, a cywilizacyjny styl życia. [w]: Rąglewska P., Śleboda R. (red.), Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno – kulturowym, AWF, Poznań

Podleśna-Dudicz K, 2009, Turystyka rodzinna a czas wolny – kilka refleksji. [w]: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia. AWF, Poznań

Rachwalski K., Ziemba A.W, Smorawiński J., Mikulski T., Kryściak J., Nazar K. (2009), [w]: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, AWF, Poznań

Sionek S., Guszkowska M., 2009, Ćwiczenia fizyczne a samopoczucie kobiet, [w]: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, AWF, Poznań

Szpala S., Wieloch M., Tukiendorf A., Sutkowska E., 2009, Ocena z pływania a skuteczność działań ratowniczych na Obozie Letnim, studentów Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. [w]: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, AWF, Poznań

Winiarski R.W., 1989. Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej). AWF, Kraków

Vopel K., Dzieci bez stresu. W cudownej krainie fantazji. Kielce

Zawadka W., 2009, Ewolucja programu olimpijskiego w zakresie gier zespołowych w latach 1896 – 1948, [w]: Marecki B. (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, AWF, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.410

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Małgorzata Paczyńska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642