Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej

Izabela Wyszowska, Małgorzata Jessa

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego,

którego atutem jest charakterystyczny, rozpoznawalny folklor, będący swoistą polską

wizytówką kulturową. Mimo atrakcyjności zarówno sam region jak i folklor nie są jeszcze w

pełni wykorzystane w turystyce, obserwuje się brak szerszej świadomości społecznej na temat

kultury ludowej tego obszaru. Istnieje w tym regionie wiele miejsc, które należałoby

zmodernizować, wypromować i wyeksponować ich prawdziwe oblicze kulturowe. Artykuł

obszernie prezentuje elementy folkloru łowickiego, placówki muzealne, które je eksponują,

istniejące formy promocji i popularyzacji oraz propozycje zwiększenia atrakcyjności

turystycznej regionu. Przedstawione zostały również wyniki badań sondażowych

weryfikujące stan wiedzy w zakresie znajomości potencjału kulturowego omawianego

regionu i folkloru wśród turystów odwiedzających Łowicz jak i samych jego mieszkańców.


Słowa kluczowe


turystyka regionalna; folklor; region etnograficzny; Łowicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań

Chmielińska A., 1930, Księżacy i ich strój, Warszawa

Chmielińska A., 1920, Księżacy, Kraków

Chmielińska A., 1935, Z życia Księżaków, Łowicz

Grabowski J., 1967, Sztuka ludowa. Formy i regiony w Polsce, Warszawa

Jackowski A., 2002, Polska sztuka ludowa, Warszawa

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa

Kołodziejczyk R., 1986, Łowicz. Dzieje miasta, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa

Krawczyk – Wasilewska V., 1979, Wprowadzenie do folklorystyki, Łódź

Krawczyk – Wasilewska V., 1986, Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa

Krzysztofowicz – Kozakowska S., 1972, O sztuce ludowej w Polsce, Warszawa

Marat S., Papier T., Rajchert G., 1975, Łowicz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Łowicz

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,

Gniezno

Ogrodowska B., 2000, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa

Pokropek M., 1978, Atlas Sztuki Ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa

Smolarski M.,1953, Łowickie, Warszawa

Świątkowscy A. i H., 1996, Łowicka sztuka ludowa, Warszawa

Świątkowscy A. i H., 1971, Muzeum w Łowiczu, Warszawa

Świątkowska A., 1974, Łowickie zwyczaje i obrzędy doroczne, „Rocznik Muzeum

Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”, nr 8

Świątkowska A., 1981, Polska Sztuka Ludowa, Łowicz

Świątkowska J., 1953, Atlas polskich strojów ludowych. Strój łowicki, Poznań

Świątkowski H., 1971, Łowickie, Łódź
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.421

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Wyszowska, Małgorzata Jessa

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642