Projekty inwestycyjne, jako czynnik przyciągający turystów

Przemysław Buryan

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

Trudno nie zauważyć zjawiska coraz częstszego wykorzystywania w promocji turystycznej metropolii, zwłaszcza azjatyckich, nowoczesnych obiektów czy inżynieryjnych rekordów. Chińczycy dumni są z gigantycznej “Tamy Trzech Przełomów”, chlubą Dubaju jest najwyższy budynek świata Burj Khalifa, a reklamy zachęcającej do przyjazdu do Malezji nie można wyobrazić sobie bez wizerunku Petronas Towers (szerzej na ten temat w artykule opublikowanym w ostatnim numerze TK za miesiąc kwiecień). Czy - uznając trendy inwestycyjne społeczeństw i budowlane wizytówki miast i krajów za przejaw kultury – należy widzieć widoczne zainteresowanie turystów nowoczesnymi realizacjami tego rodzaju za chwilową efemerydę, czy też zaliczylibyśmy je do trwałych form turystyki kulturowej? A jeśli tak, to czy można wskazać na jakieś typowe jego fenomeny i charakterystyczne cechy? Jak można by opisać potrzeby (lub mechanizmy), które generują takie zachowania turystyczne?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Przemysław Buryan


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018. ISSN 1689-4642