Śródziemnomorska turystyka archeologiczna – między ekskluzywnością a masowością

Michał Krueger

Abstrakt


Celem turystyki archeologicznej jest zwiedzanie rezerwatów, stanowisk i muzeów archeologicznych, a także udział w festynach i w innych formach odtwarzania zamierzchłej przeszłości. W obrębie śródziemnomorskiej turystyki archeologicznej można wyróżnić pięć rodzajów podróży: zorganizowane wyjazdy grupowe, ekskluzywne podróże z przewodnikiem-archeologiem, archeologiczne podróże seminaryjne, wycieczki po okolicach prowadzonych wykopalisk i indywidualne wyjazdy archeologiczne. Z archeoturystyką nieodmiennie wiąże się problem komercjalizacji przeszłości, który można dostrzec na poziomach: artefaktu, przestrzeni muzealnej, zabawy i przekazu.

Słowa kluczowe


turystyka archeologiczna; archeologia; dziedzictwo archeologiczne; komercjalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson J. M., 2006, Guía arqueológica de España, Alianza Editorial, Madrid

Baudrillard J., 2005, Symulakry i symulacja, Sic!, Warszawa

Bean G. E., 1989, Turkey’s southern shore. An archaeological guide, Murray, London

Biernacka-Lubańska M., 1983, Śladami Rzymian po Hiszpanii. Przewodnik archeologiczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Bugaj E., 2004, Badania archeologiczne a obrazowanie wizualne przeszłości [w:] B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Archeologia – kultura – ideologia, PAN-Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Wrocław-Biskupin, 253-263

Chowaniec R., 2010, Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, Instytut Archeologii UW, Warszawa

Coarelli F., 2007, Rome and environs. An archaeological guide, University of California Press, Berkeley-London

Codeluppi V., 2003, Il potere del consumo. Viaggio nei processi di mercificazione della società, Bollati Boringhieri, Torino [dostęp on-line 20.03.12: http://tecalibri.altervista.org/C/CODELUPPI-V_consumo.htm]

Dominak Ł., 2004, Zabawa w przeszłość. Festyn archeologiczny jako forma karnawału [w:] J. Grad, H. Mamzer (red.) Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 81-86

Fagan B., 1993, The Arrogant Archaeologist [w:] K. D. Vitelli (red.), Archaeological Ethics, Altamira Press, Walnut Creek, 238-243

Florek M., 2008, Wprowadzenie do archeoturystyki ziemi sandomierskiej [w:] T. Giergiel (red.), Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny, Sandomierz, 17-28

Greco E., 2008, Magna Grecia, Editori Laterza, Roma-Bari

Giusti R., 2006, Archeologia, turismo e nuove tecnologie. Il progetto “Agamemnon” a Paestum, Università della Bicocca, Milano

Jaskanis D., 1999, O potrzebie systemowego upowszechniania obiektów archeologicznych w turystyce kulturalnej [w:] Z. Kobyliński (red.), Krajobraz archeologiczny. Ochrona zabytków archeologicznych jako form krajobrazu kulturowego, Res Publica Multiethnica, Warszawa, 24-39

Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa

Joshel S. R. Malamut M., McGuire D.T. (red.), 2005, Imperial Projections: Ancient Rome in Modern Popular Culture, The Johns Hopkins University Press, Baltimore

Kaczmarek K., 2009, Turystyka archeologiczna, Turystyka Kulturowa 1/2010, 5-14

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kobyliński Z., 2001, Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja „Res Publica Multietnica”, Warszawa

Layard A. H., 1849, Nineveh and its Remains, John Murria, London

Malinowska-Sypek A., Sukniewicz D, Sypek R., 2010, Przewodnik archeologiczny po Polsce, Arkady, Warszawa

Mamzer H., 2004, Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (red.), 2011, Współczesne oblicza przeszłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Melotti M., 2008, Turismo archeologico. Dalle piramidi alle veneri di plastica, Bruno Mondadori, Milano

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Dokąd zmierza turystyka kulturowa? (Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej), Turystyka Kulturowa 8, 50-52

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy: podręcznik akademicki, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa 2, 22-54

Minta-Tworzowska D., Olędzki Ł. (red.), 2006, Komu potrzebna jest przeszłość?, Koło Naukowe Studentów Archeologii, Poznań

Minta-Tworzowska D., 2011, Człowiek i rzecz w perspektywie archeologicznej (czyli rzecz w perspektywie antropocentrycznej) [w:] Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (red.), Współczesne oblicza przeszłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 39-61

Murphy-O’Connor J., 2008, The Holy Land. An Oxford archaeological guide from earliest times to 1700, Oxford University Press, Oxford

Pawleta M., 2011, Przeszłość we współczesności [w:] Marciniak A., Minta-Tworzowska D., Pawleta M. (red.), Współczesne oblicza przeszłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 39-61

Podemski K., 2008, Antropologia turystyki [w:] R. Winiarski (red.) Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 48-64

Richards, G., 2003, What is cultural tourism? [w:] A. Van Maaren (red.) Erfgoed voor Toerisme, Nationalla Contact Monumenten, [dostęp on-line 25.03.12 http://www.docstoc.com/docs/2554594/What-is-cultural-tourism]

Russell I. (red.), 2006, Images, Representations and Heritage Moving beyond Modern Approaches to Archaeology, Dublin, Springer

Skeates R., McDavid D, Carman J. (red.), 2012, The Oxford Handbook of Public Archaeology, Oxford University Press, Oxford

Szahaj A., 2004, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydawnictwo UMK, Toruń

Ślusarczyk J., 2008, Historia turystyki [w:] R. Winiarski (red.) Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 33-47

Whitley J., 2001, The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge University Press, Cambridge

Wojtasik L., Tauber R. D., 2011, Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań

Wrzesiński J. 2008, Archeologia: poznanie – popularyzacja – turystyka [w:] H. Machajewski (red.), Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie. Poznań, 173–184.

Yalouri E., 2001, The Acropolis: Global Fame, Local Claim, Berg, Oxford–New-York

www.archaeological.org/pdfs/AIATourismGuidelines.pdf (dostęp: 30.03.12)

www.cig-icg.gr/?cat=1&item=4〈=en (dostęp: 02.04.12)

www.archaeologicaltrs.com/eu_greece.html (dostęp 03.04.12)

www.arqueotur.org (dostęp 21.03.12)

www.terramiticapark.com/index.asp?idioma=_esp (dostęp 28.03.12)

www.mac.cat/Seus/Empuries/Activitats/Visites-teatralitzades/Visita-romana (dostęp 29.03.12)

www.trambusopen.com/en/archeobus.cfm (dostęp 29.03.12)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.453

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2012 Michał Krueger

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642