Determinants of Arrivals of Ukrainian Tourists to Poland

Iryna Manczak

Abstrakt


The article presents the determinants of Ukrainian citizens’ tourist trips to Poland. It is a research work. The considerations have been based mainly on the results of research conducted by the author in Krakow in 2013 among Ukrainian tourists, along with her professional experience. 
The issues of Ukrainian tourist arrivals to Poland are taken up relatively rarely in the national literature. Therefore, the key objective of developing the research was to fill the gap. In the first part of the article, the tourist attractiveness of the country as a determinant of tourist trips is highlighted. Then, Ukrainian tourist arrivals to Poland in 2001 – 2012 are discussed. Works of Ukrainian researchers dealing with foreign trips made by the people of this country to Poland are cited.
The core of the discussion and the characteristic of the methodology of own research and the socio – demographic structure of the surveyed sample are presented along with a discussion of the determinants of the respondents’ travel to Poland. As a result of the analysis of the research material it was established that there is a statistical relationship between the perception of the attractiveness of Poland and the tourists’ level of education.

Słowa kluczowe


touristic attractiveness; determinants of tourist trips; Ukrainian inbound tourism to Poland; survey methodology; tourist attractiveness of Poland

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


"Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009-2015", 2008, Instytut Marki Polskiej, expert opinion commissioned by Polish Touris Organization (POT), Warszawa, www.pot.gov.pl, access: 02.04.2014

Ateljevic J., Page S., 2009, Tourism and entrepreneurship: international perspectives, Butterworth-Heinemann, Oxford

Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa

Banaszkiewicz M., 2012, "Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie", Turystyka Kulturowa, No. 11, p. 18-31

Burszta W., 1998, Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S–ka, Poznań

Churchill A.G., 2002, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa

Domański H., 2012, "Nowa polska klasa średnia. Gdzie jesteś klaso średnia?", Lupa Instytutu, Instytut Obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/lupa-instytutu, access: 31.03.2014

Jaremen D., Rapacz A., 2005, "Znaczenie segmentacji rynku w procesie formułowania strategii rozwoju produktu turystycznego miasta Zgorzelec", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1067, Wrocław, p. 109-121

Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań

Francuz P., Mackiewicz R., 2007, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin

Giddens A., 2012, Socjologia, PWN, Warszawa

Gołembski G., 1998, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań

Kempny M., Nowicka E., 2003, Badanie kultury, PWN, Warszawa

Kędelski M., Paradysz J. , 2006, Demografia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

Kurek W., 2007, Turystyka, PWN, Warszawa

Łapczyński M., 2008, "Analiza danych ankietowych – przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego", Statsoft, access: 28.02.2014

"Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystycznym lata 2008–2015", 2008, POT, Warszawa, www.pot.gov.pl, access: 31.03.2014

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, pespektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

"Milion nowych turystów nie tylko dzięki Euro 2012", http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/artykuly/625620,milion_nowych_turystow_nie_tylko_dzieki_euro_2012.html, access: 1.04.2014.

Nanda S., 2011, Cultural anthropology, Wadsworth, Belmont

Paleczny T., 2004, "Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji", [in:] Władza, naród, tożsamość, K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga, Eds. WUJ, Kraków, p. 65–74

Panasiuk A., 2007, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa

Przyjazdy turystów do Polski według krajów, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/przyjazd.htm, access: 01.04.2014

Schuman H., 2013, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Naukowa, Warszawa

Słaby T., 2011, Podstawy statystki w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa

Tomczyk A., 2005, "Atrakcyjność turystyczna regionu – aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny", Problemy Turystyki, No. 3-4, p. 19–35

Wodejko S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa

Wyrzykowski J., 2010, Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, no. 52, Szczecin, p. 32-42

Żabińska T., 2002, "Kształtowanie tożsamości i wizerunku regionów turystycznych – wybrane problemy", [in:] Marketing – koncepcje, badania, Zarządzanie, L. Żabiński, K. Śliwińska, Eds. PWE, Warszawa , p. 325-341

Бейдик O., Карягін Ю., 2007, Україна – Польща: архітектурно-історичні та біосоціальні ресурси як чинник розвитку транскордонних туристичних зв’язків, Проблеми трансформації у Польщі і в Україні, Варшава-Київ

Бейдик O. O., Кузьменко Г. В., 2011, "’ЄВРО - 2012’: туристське партнерство в України та Польщі", Вісник Донецького Інститу Туристичного Бізнесу № 15, Донецьк, p. 72-77

Біланюк О. П., 2012, "Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризмув українсько-польських відносинах", Економіка. Управління. Інновації №2 (8), Житомирський державний університет ім. Івана Франка, http://tourlib.net/statti_ukr/bilanjuk.htm, access: 19.03 2014

Бойко М. Г., 2009, "Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку", Економіка, № 16, p. 34-39

Гутник O. В., 2010, "Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму", Публічне адміністрування: теорія та практика, Випуск 1(3), http://tourlib.net/statti_ukr/gutnyk.htm, dostęp: 19.03 2014

Завітневич Н. Г., 2002, Туризм в структурі україно-польських гуманітарних зв’язків, Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Випуск 38, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, p. 124-126

Кожухівська Р. Б., 2012, "Туризм в Українi: cтaн, фактори та перспектива розвитку", Iнновацiйна економiка 3(29), s. 43-49

Куреда Н. М, Самойленко В. О., 2010, "Напрямки розвитку в'їзного та виїзного туризму Україна – Польща", Економіка. Управління. Інновації №1 (3), http://tourlib.net/statti_ukr/kureda.htm, access: 19.03 2014

Муковський I. Т., 2008, "Мiжнародний туризм як форма iнтеграцйних процесiв", Науковий вiсник Київського гуманiтарного iнституту, Серiя: економiчнi науки, p. 14-17

Сіренко К. В., 2010, "Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки", Актуальні проблеми економіки, №12 (114), p. 70-74

www.intur.com.pl

www.gks.ru

www.ukrstat.gov.ua
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.480

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Iryna Manczak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642