Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie

Agata Wiza

Abstrakt


Backpacking jest zjawiskiem, które przenika do wszystkich przestrzeni życiowej aktywności, a jego efekty wpływają na jakość funkcjonowania zarówno w rolach osobistych, jak i społeczno-zawodowych jego zwolenników. Podróżowanie daje niepowtarzalne szanse konfrontowania siebie z innym człowiekiem, przestrzenią kulturową, obyczajową. Jednym z założeń filozofii backpackingu jest wnikanie w społeczność tubylców, poszerzanie doświadczeń i wiedzy o ich kulturze. Autorka wnosi nowe wątki do badań nad backpackingiem, pokazując m.in. jak podróżnicze doświadczenia badanych wpływają na postrzeganie siebie oraz świata. Bycie w świecie wpływa na to, w jaki sposób narratorzy odbierają siebie, jakiego typu zmiany obserwują w  swoim charakterze i reakcjach wobec innych. Docieranie do odległych krajów wpływa na całościowe podejście do otaczającej rzeczywistości, dając poczucie, że świat jest w zasięgu. Bogactwo podróżniczych doświadczeń zmienia poczucie odległości i świadomość dostępności świata. Natomiast zdobywana dzięki wyjazdom wiedza o sobie i otaczającej rzeczywistości pozwala lepiej sobie w niej radzić. Zetknięcie z innymi wartościami i normami daje okazję do namysłu nad własną kulturą.  Poszerzaniu horyzontów towarzyszy zwiększenie poziomu świadomości i refleksji nad odmiennością i specyfiką poznawanych miejsc i ludzi. W efekcie wieloletnich podróżniczych doświadczeń inna jest perspektywa postrzegania relacji interpersonalnych w skali mikro oraz makro, a także sposób patrzenia na świat i własną rolę w nim. Backpacking daje możliwość rozwoju potencjalnych możliwości i nieustannego doskonalenia siebie. Spotkanie z innym człowiekiem i jego kulturą dostarcza ciągle nowych, inspirujących przestrzeni, dla tych wszystkich, którzy są zaintrygowani niezwykłym bogactwem i różnorodnością świata.


Słowa kluczowe


backpacking; kultura; świat; dystans; tożsamość; refleksja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auge M., 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN, Warszawa

Bushell R., Anderson K., 2010, A Clash of Cultures or Definitions? Complexity and Backpacker Tourism in Residential Communities, [in:] Byeond Backpacker Toursm. Mobilities and Experiences, K. Hannam, A. Dieckmann (eds.), Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto

de Botton A., 2009, Sztuka podróżowania, Czuły Barbarzyńca, Warszawa

Kamiński M., 2009, Dotykanie świata Marka Kamińskiego, Wywiad rzeka, Fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk

Kapuściński R., 2007, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, Znak, Kraków

Mannheim K., 1992, Ideologi i utopia, Test, Lublin

Mendel M., 2006, Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, [w:] M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca,DSW, Wrocław

Maisonnueve J., 1995, Rytuały dawne i współczesne, GWP, Warszawa

Mamzer H., 2003, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, UAM, Poznań

Maoz D., 2008, The Backpacking Journey of Israeli Women in Mid-life, [in:] K. Hannam, I. Ateljevic (eds.), Backpacker Tourism. Concepts and Profiles, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto

O'Reilly C.C., 2006, From Drifter to Gap Year Tourist. Mainstreaming Backpacker Travel, "Annals of Tourism Research", 1:78

Richards G., Wilson J., 2004, The Global Nomad: Motivations and Behaviour of Independent Travelers Worldwide, [in:] G. Richards, J. Wilson (eds.), The Global Nomad. Backpacker Travel in Theory and Practice, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto

Schutz A., 2008, O wielości światów, Zakł. Wyd. Nomos, Kraków

Turner V., 2011, Dewey, Dilthey i gra społeczna: szkic z zakresu antropologii doświadczenia, [w:] V.Turner, E.m. Bruner (red.), Antropologia doświadczenia, UJ, Kraków

Wiza A., 2013, Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów), AWF, Poznań

Wyleżałek J., 2010, Wzajemne związki turysyki i kultury, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość w turystyce, Libron, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.508

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Agata Monika Wiza

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642