Warszawskie podróże kulinarne. Komunikacja podróży kulinarnych w materiałach reklamowych i recenzjach kulinarnych

Anna Hebda

Abstrakt


Podróże kulinarne mogą być realizowane dosłownie poprzez wyjazd do innego miejsca i poznawanie jego kultury, także kulinarnej. Mogą być także metaforą wykorzystywaną w materiałach reklamowych czy budowaną w recenzjach kulinarnych dla przedstawienia oferty lokalu gastronomicznego. Komunikowanie jedzenia i restauracji w kategoriach podróży zostaje w artykule omówione na przykładzie tekstów (reklamowych i recenzji) o lokalach warszawskich. Można wyróżnić trzy kierunki takich podróży: zagraniczny/ egzotyczny, tradycyjnie polski i warszawski. Podróże zagraniczne to możliwość skosztowania lokalnej kuchni, zapoznania się z regułami jedzenia oraz elementami kultury (sztuka ludowa, język, muzyka, ubrania). Podróże tradycyjnie polskie z kolei zabierają konsumentów do świata znanych smaków, często w nowoczesnej odsłonie, i atmosfery góralskiej chaty czy wiejskiej gospody. Podróże warszawskie to możliwość skosztowania lokalnej kuchni, ale także dostępność miejsc modnych i znanych. Konsumenci zabierani w te podróże otrzymają obietnice nie tylko doświadczeń kulinarnych, ale także różnorodnych doświadczeń kulturowych.

 


Słowa kluczowe


Warszawa; podróż kulinarna; gastronomia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell D., Valentine G., 1997, Consuming geographies. We are where we eat, Routledge, New York. Brzozwoska B, 2009, O czytaniu kiczu – turysta modny, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska- Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz, Człowiek w podróży, Almamer, Warszawa, s. 83-92

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa

Nowicki W., 2011, Stół jaki jest. Wokół kuchni w Polsce, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków

Rynek gastronomiczny w Polsce 2010, raport, http://www.horecanet.pl/Partnerzy/Lista/BROG-Media- Biznesu/Raport-Rynek-Gastronomiczny-w-Polsce---wydanie-201.aspx (5.02.2012)

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A., 2004, Cały świat w zasięgu smaku, [w:] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempy (red.), Kultura w czasach globalizacji, IFiS PAN, Warszawa, s. 201-218

Wieczorkiewicz A., 2005, Konsumując świat, [w:] A. Jawłowska, M. Kempy (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFiS PAN, Warszawa, s. 129-140.

Nowak, Maciej, Etno: polska kuchnia w nowoczesnej odsłonie, Dodatek Co Jest Grane do Gazety Wyborczej: http://cjg.gazeta.pl/CJG_Warszawa/1,104435,10862053,Etno__polska_kuchnia_w_nowoczesnej_ odslonie.html (5.02.2012)

Nowak, Maciej, Varna 3, czyli evergreeny bułgarskiej kuchni, Dodatek Co Jest Grane do Gazety Wyborczej: http://cjg.gazeta.pl/CJG_Warszawa/1,104435,11037626,Varna_3__czyli_evergreeny_bulgarskiej _kuchni.html (4.02.2012)

Przewodnik po restauracjach. Warszawa pełną gębą 2010-2011, 2010, Autor tekstów: Maciej Nowak, Agora, Warszawa

Warszawskie restauracje, dodatek reklamowy do tygodnika Polityka, 20.04.2011.

http://restauracjakamionka.pl/ (5.02.2012)

http://www.frida.pl/ (5.02.2012)

http://www.boccone.pl/ (5.02.2012)

http://banjaluka.pl/ (5.02.2012)

http://www.honoratka.com.pl/ (5.02.2012)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.51

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Anna Hebda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642