Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


W artykule autor definiuje atrakcje turystyczne, a wśród nich tzw. flagowe, do których zalicza parki tematyczne/rozrywki. Przyciągają one w skali świata ponad 200 mln odwiedzających. Przedstawiono ich rozwój i rankingi wg liczby odwiedzających w 2010 r. (Top 25) na świecie, i (Top 20) w Europie. Analizie poddano tendencje rozwojowe i zachodzący proces globalizacji. Tworzenie i działanie parków rozrywki pokazano na przykładzie Euro Disney Resort, a proces globalizacji na przykładzie działania światowego lidera parków rozrywki - korporacji Walta Disneya. Omówiono również proces tworzenia parków rozrywki w Polsce.

Słowa kluczowe


atrakcje turystyczne; parki rozrywki; frekwencja; rankingi; globalizacja; kierunki rozwoju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cohen E., 1972, Towards a Sociology of International Tourism, „Social Research”, 39, s. 164–182

De Groote P., 2009. Globalisation of Commercial Theme Parks Case: The Walt Disney Company. [in:] 4th Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. Debrecen

Jafari J., 2000. Encyclopedia of Tourism, Routledge, London/New York

Jolliffe L., 2000. Theme Parks as Flagship Attractions in Peripheral Areas. Annals of Tourism Research, Vol. 27, No. 1, pp. 250-252

Kruczek Z., Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI w., [w:] Kultura i turystyka, razem ale jak, praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2009, s.71–80

Kruczek Z., 2010. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Monografia 10. Proksenia, Kraków 2011

Kruczek Z., 2011. Amusement Parks As Flagship Tourist Attractions. Development and Globalization. Economic Review of Tourism. Faculty of Economics, Matej Bela Univeristy, University nr 3/2011

Theme index. The Global Attractions Attendence Report. 2011. TEA/AECOM

Weidenfeld A., 2010. Iconicity and Flagshipness of Tourist Attractions. Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 3, pp. 851–854


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Zygmunt Kruczek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642