Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową)

Piotr Kociszewski

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.
- - -
Istotnym elementem dziejącej się wokół nas rewolucji demograficznej jest intensywne starzenie się ludności, które pociąga za sobą problemy i wyzwania niemal we wszystkich obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zeszłoroczna dyskusja (5/2013) pokazała, że seniorzy mogą być i są uczestnikami turystyki kulturowej, m.in. ze względu na jej szerokie spektrum oraz dostępność.
Przy próbach periodyzacji starości i ogólnej charakterystyce tego okresu życia używane jest również pojęcie kohorty. Dziś najważniejszą kohortą z punktu widzenia uczestnictwa w turystyce seniorów jest pokolenie tzw. powojennego wyżu, opisywane w literaturze przedmiotu jako baby-boomer. Seniorzy tworzący tę kohortę to ludzie, którzy pewnymi cechami będą wyróżniać się na tle poprzedników. Przede wszystkim jest to pierwsze pokolenie, urodzone już po zakończeniu wojny, a więc ich młodość była kształtowana na innych zasadach niż ich rodziców, nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale i kulturowym. Pokolenie baby-boomer w literaturze przedmiotu jest charakteryzowane jako dobrze wykształcone i często podróżujące, z dużymi możliwościami finansowymi i środkami przeznaczonymi na podróże turystyczne (Kowalczyk-Anioł 2013).
Pytanie:
Jakie Państwa zdaniem skutki dla turystyki, w tym turystyki kulturowej w okresie najbliższych 10-15 lat może mieć wzrost udziału osób z pokolenia baby-boomer? Czy ich doświadczenia z dorosłego życia, ale i z młodości mogą wpływać na zmiany dotychczas znanych i popularnych form turystyki? Czym to pokolenie seniorów może różnić się od swoich poprzedników?

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.563

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Piotr Kociszewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642