Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i turystyką

Halina Rarot

Abstrakt


W artykule autorka rozważa najpierw klasyczne i nowożytne podejście wobec inności/obcości na gruncie filozofii. Następnie analizuje przełom w filozofii dwudziestego wieku, jakim było uznanie istnienia inności i różnorodności przez filozofię dialogu. Potem opisuje w nim współczesną filozoficzną tendencję do obejmowania refleksją fenomenu podróży i turystyki, które koncentrowały się zawsze, w odróżnieniu od filozofii, na akceptacji inności i chęci oswojenia obcości. W zakończeniu akcentuje natomiast konieczność uprawiania filozofii kultury jako ksenologii (refleksji nad fenomenem obcości). 


Słowa kluczowe


podróż; turystyka; inny; obcy; historia filozofii; filozofia podróży; filozofia kultury jako ksenologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, PIW,Warszawa1986

de Botton A., Sztuka podróżowania, przeł. K. Środa, Wyd. Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2010

Descartes R., Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem, przeł. T. Żeleński-Boy, Wyd. Antyk, Kęty 2002

Dobieszewski J., Inność jako wartość. Filozoficzno-antropologiczny horyzont turysty ki,[w:] http://www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/TiR_Filozofia_Dobieszewski.pdf [data dostępu: 10.12.2014]

Gadacz T., Filozofia podróży - filozofia jako podróż, „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, nr 54-55/ 2007; http://www.podkowianskimagazyn.pl/nr54/gadacz54.htm[data dostępu: 13.11.2014]

Gruchlik H., Inność a obcość w kontekście filozoficznym, „Anthropos” nr 8-9/2007; http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos5/texty/gruchlik.htm [data dostępu: 2.02.2015]

Halbfass W., Indien und Europa: Perspektiven ihrer geistigen Begegnung, Schwabe Verlag, Basel and Stuttgart, 1981

Horodecka M., Instynkt i filozofia podróżowania w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] „Dekada Literacka” nr 6 (214), Kraków 2005

Jakubczak M., Filozofia kultury jako filozofia kultur ( w:) Co to jest filozofia kultury?, pod red. Z. Rosińskiej i J. Michalik, Wyd. UW, Warszawa 2006

Kazimierczak M., O filozofii podróży inspirowanej książką Alaina de Botton „Sztuka podróżowania”,[w:] „Turystyka Kulturowa” Nr 10/2011 (październik 2011)

Kazimierczak M., Susanne Köb, Filozofia podróży. Nowy cel dla turystów albo o zmianie samego siebie w alternatywnych światach [w:] „Turystyka Kulturowa”, 3/2010 (marzec 2010)

Krasicki I., Podróż (w:) Satyry i listy, Warszawa 2012; http://www.publio.pl/satyry-i-listy-ignacy-krasicki,p51458.htm [data dostępu:15.11.2014]

Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska i in., PWN, Warszawa 1982

Leach E., Struktura mitu, (w:) tegoż, Lévi-Strauss, przeł. P. Niklewicz, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998

Levi-Strauss C., Jean Jacques Rousseau, twórca nauk o człowieku (w:) Antropologia strukturalna II, przeł. M. Falski, Wydawnictwo KR,Warszawa 2001

Levinas E., Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002

Lipiec J., Filozofia turystyki,[w:] Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa 2008

Matuszyk A., Pedagogika turystyki, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa 2008

Owsianowska S., Semiotyka turystyki,[w:] Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa 2008

Podemski K., Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005

Rarot H., Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej, [w:] „KULTURA I WARTOŚCI”, NR 2(10)/ 2014

Rousseau J.J., Marzenia samotnego wędrowca, tłum. E. Rzadkowska, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1983

Simmel G., Obcy [w:] tegoż: Socjologia; tłum. M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 1975; oraz http://bylecq.w.interia.pl/text/obcy_simmel[data dostępu: 29.12.2014]

Tichołaz A., Zachęta do Heraklita, tłum. H.Rarot, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Waldenfels B., Topografia obcego: studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Ofi-cyna Naukowa, Warszawa 2002

Waśkiewicz A., Chrześcijanin obok świata pochrześcijańskiego,[w:] http://www.teologiapolityczna.pl/assets/waskiewicz_augustyn2.pdf [data dostępu: 2.01.2015]

Waśkiewicz A., Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008 (Wstęp)

Yalom I.Y., Kuracja według Schopenhauera, przeł. A. Tanalaska-Dulęba, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.565

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Halina Rarot

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642