Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu strzelińskiego

Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska

Abstrakt


Uzyskany wynik w części dotyczącej potencjalnych celów turystyki kulturowej (kategoria I) umożliwia sklasyfikowanie powiatu strzelińskiego jako obszaru o małym potencjale turystyczno-kulturowym (88 punktów). Poddając analizie walory w rozbiciu na poszczególne podkategorie można stwierdzić, że o potencjale turystyczno - kulturowym regionu decyduje kilka typów atrakcji o słabszym oddziaływaniu, z czego jednak w dużym stopniu oddziałują obiekty sakralne, których na obszarze powiatu jest dość dużo. Nie ulega jednak wątpliwości, że oferta turystyczna mikroregionu pozostawia wiele do życzenia. Umiejscowienie powiatu w ciekawym pod względem geograficznym regionie (Przedgórze Sudeckie), gdzie nie sposób nie wymienić rozpościerających się Wzgórz Niemczańsko- Strzelińskich mogłoby stwarzać warunki do rozwoju przynajmniej jednego rodzaju turystyki, w tym także kulturowej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Album przyrodniczy powiatu strzelińskiego. Sukcesja naturalna wyrobisk, 2012, wyd. Starostwo Powiatowe w Strzelinie, Strzelin

Czachorowski J., 2014, Powiat strzeliński. Rys historyczny, Strzelin

Informator turystyczny. Gmina Strzelin, wyd. Urząd miasta i gminy w Strzelinie przy współudziale środków europejskich w ramach realizacji zadania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Maleczyńska E., Michalkiewicz S. (red.), 1974, Strzelin. Monografia geograficzno- historyczna miasta i powiatu, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Mini przewodnik po zabytkach Miasta i Gminy Strzelin, wyd. Urząd miasta i gminy w Strzelinie przy współudziale środków europejskich w ramach realizacji zadania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Rozenek P.,2014, Ulice dawnego Strzelina, Strzelin

Strauss S., 1981, Strzelin i Wzgórza Strzelińskie, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Tarka R., Jawecki B., Moskwa K., (red.), 2014, Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, T. 2., Wyd. Ocean, Wrocław

Tarka R., Moskwa K., (red.), 2012, Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, Wyd. Ocean, Wrocław

www.dokumentyslaska.pl/epitafia/powiat%20strzelin.html

www.ips.powiatstrzelinski.pl

www.kultura.strzelin.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

www.strzelin.pl

www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl

www.wiazow.pl

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl/index.php/zwiedzanie/podzial-terytorialny/1195-powiat-strzeliski
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.584

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642