Rola źródeł i opracowań historii sztuki w programowaniu turystyki kulturowej w Polsce

Małgorzata Rekosz-Piekarska

Abstrakt


Turystyka kulturowa jest rodzajem turystyki, który wymaga od jej uczestników pewnej wiedzy ogólnej o świecie, którą turyści mają nadzieję rozwijać jeszcze bardziej w wybranym kierunku, w czasie trwania podróży. W związku z tym osoby odpowiedzialne za ich organizację powinny korzystać tylko z wiarygodnych źródeł przy ich programowaniu. Tego zagadnienia dotyczy niniejszy artykuł. Składa się on z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej dokonano szczegółowej analizy polskich źródeł i opracowań historii sztuki pod kątem ich przydatności dla osób programujących turystykękulturową. Scharakteryzowano katalogi zabytków sztuki w Polsce, spisy zabytków architektury i budownictwa, atlasy zabytków, źródła z informacjami o obiektach muzealnych, przewodniki turystyczne oraz elektroniczne źródła danych. W części badawczej ustalono, które z tych źródeł organizatorzy turystyki kulturowej wybierają najczęściej. Badania pozwoliły zaobserwować także, kim są osoby programujące ten rodzaj wypraw turystycznych.

Słowa kluczowe


źródła i opracowania historii sztuki; turystyka kulturowa; programowanie turystyki kulturowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF Poznań, Poznań

Czarniewicz-Umer T., Omilanowska M., Majewski J. S., (red.), 2000, Polska, Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa

Dedo E., Hetnał A., Kułakowska-Lis J., 2003, Polska przewodnik turystyczny, Pascal, Warszawa

Faryna-Paszkiewicz H., Omilanowska M., Pasieczny R., 2001, Atlas zabytków architektury w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Folga–Januszewska D., 2011, 1000 muzeów w Polsce, przewodnik, Wyd. BOSZ, Olszanica

Kaliński T., (red)., 2007, Atlas Zabytków Polski, Carta Blanca, Warszawa

Kaliński T., Kucharczyk K., (red.), 2011, Polska. Nawigator turystyczny, Carta Blanca, Warszawa

Kicki M., Kucharczyk K., (red.), 2008, Polska podróże z historią, przewodnik turystyczny, Carta Blanca, Warszawa

Kowalczyk J., (red.), 2009, Kazimierza Stroczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855), t. I, Ogólne sprawozdanie delegacji, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa

Kowalczyk J., (red.), 2009a, Kazimierza Stroczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855), t. 2, Gubernia Radomska, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa

Książek R. (red.), 2011, Polska - 52 trasy na weekend, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Kucińska A., Sołtysiak M., (oprac.), 2005, Wykaz muzeów w Polsce, Wyd. KOBiDZ, Warszawa

Lorentz S., 1982, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Wyd. Interpress, Warszawa

Łoziński J. Z., 1985, Pomniki sztuki w Polsce, t. 1 – Małopolska, Wyd. Arkady, Warszawa

Łoziński J. Z., 1992, Pomniki sztuki w Polsce, t. 2 cz. 1 – Pomorze, Wyd. Arkady, Warszawa

Łoziński J. Z., 1999, Pomniki sztuki w Polsce, t. 3 – Mazowsze i Podlasie, „ArxRegia”, Warszawa

Łoziński J. Z., Miłobędzki A., 1967, Atlas zabytków architektury w Polsce, Wyd. „Polonia”, Warszawa

Malinowski K., (red.), 1964, Spis zabytków architektury i budownictwa, seria A, t. 1, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa fenomen, potencjał, perspektywy [podręcznik akademicki], Poznań

Miłobędzki A., 1980, Architektura polska XVII wieku, Dzieje sztuki polskiej, Wyd. PWN, Warszawa

Mroczko T., Arszyński M., Włodarek A., (red.), 1995, Architektura gotycka w Polsce, Katalog zabytków, t. 1-3, Dzieje sztuki polskiej, Wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa

Pasieczny R., 2009, Polskie muzea, skanseny i kolekcje, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Pilichowie M., P., 2007, Polska. Ilustrowany przewodnik, Wyd. Sport i Turystyka – MUZA S.A., Warszawa

Rąkowski G., 1999, Polska Egzotyczna cz. I, Oficyna Wyd. Rewasz, Pruszków

Rąkowski G., 2006, Polska Egzotyczna cz. II, Oficyna Wyd. Rewasz, Pruszków

Sojecki S., (kier.), 1969, Mała Encyklopedia Powszechna PWN, PWN, Warszawa

Sołtysiak M., Wierzbicka K., 1997, Muzea w Polsce Informator, Wyd. DiG, Warszawa

Szablowski J., (red.), 1953, Katalog zabytków sztuki w Polsce, województwo krakowskie, t. 1, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa

Szewczyk R., 2005, Polska. Fascynujący świat podziemi, Wyd. Sport i Turystyka – MUZA S.A., Warszawa

Szewczykowie I., R., 2011, Szlaki turystyczne, Carta Blanca, Warszawa

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolota F., (red.), 1977, Katalog zabytków sztuki, województwo krośnieńskie, Krosno, Dukla i okolice, Seria Nowa, t. 1, z .1, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

Świechowski Z., 1963, Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków, Wyd. PAN, Wrocław- Warszawa-Kraków

Walicki M. (red.), 1971, Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w., Dzieje sztuki polskiej, t. 1, Wyd. PWN, Warszawa

Witak A. (red.), 2010, 1000 miejsc w Polsce, które warto w życiu zobaczyć, Wyd. Sport i Turystyka – MUZA S.A., Warszawa

Zalewski P. (red.), 2010, ATLAS plus PRZEWODNIK, Carta Blanca, Warszawa

Zalewski P., (red.), 2011, Polska 101 wycieczek, Carta Blanca, Warszawa

http://polskaniezwykla.pl/ - 2.11.2011

http://turystyka.wp.pl/ - 2.11.2011

http://www.ankietka.pl/ankieta/70614/rola-zrodel-i-opracowan-z-historii-sztuki-w- programowaniu-turystyki-kulturowej-w-polsce.html - 05.10.2011

http://www.KulTour.pl – Biuro Podróży KulTour - 30.09.2011

http://www.museo.pl/ - 2.11.2011

http://www.mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow/447 – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - 2.11.2011

http://www.polskieszlaki.pl/ - 2.11.2011

http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2005/04/N_405_05_So jka.pdf - Portal Wiedzy PAN - 23.08.2011

http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=24&txt=10 – Turystyka Kulturowa - 30.09.2011

http://www.zabytki.pl/ - 2.11.2011
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.59

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Małgorzata Rekosz-Piekarska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642