Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych

Joanna Papińska-Kacperek, Joanna Kowalczyk-Anioł

Abstrakt


Artykuł skupia się na wykorzystaniu mediów elektronicznych w turystyce kulturowej, zwłaszcza na rozwiązaniach stosowanych w muzeach oraz aplikacjach mobilnych umożliwiających interaktywne zwiedzanie. Traktując o przeobrażeniach misji współczesnych muzeów omawia on stosowane techniki informacyjne i komunikacyjne, począwszy od informacji i promocji w Internecie, po elektroniczne udogodnienia ekspozycji interaktywnych.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; e-turystyka; muzea interaktywne; media elektroniczne; przewodniki mobilne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Avouris N., 2011, Learning through Games in Museums, 5th European Conference on Game Based Learning www.academic-conferences.org/pdfs/avourisecgbl2011.pdf (27.02.2015)

Bandelli A., 2010, Virtual spaces and museums, [in] R. Parry (ed.), Museums in a digital age, Routledge, miasto wydania, s. 148–152

Bigné E., Sanz S., Ruiz C., Aldás J., 2010, Why Some Internet Users Don’t Buy Air Tickets Online, [in:] Information and Communication Technologies in Tourism, Springer, s. 209–221

Buhalis D., Jun S.H., 2011, E-tourism, Goodfellow Publishers Limited, Woodeaton, Oxford

Bolek C., Papińska-Kacperek J., 2014, Modern IT Tools Supporting Individual Tourist Project, „European Scientific Journal”, 9 (2), s. 443–448

D'Amico G., Del Bimbo A., Ferracani A., Landucci L., Pezzatini D., Santi L., 2011, RFID-based Solutions for User Profiling in Interactive Exhibits, Multimedia (ISM), IEEE International Symposium, s. 216–221

Derek M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, „Turystyka Kulturowa”, 9, s. 5–17

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r., GUS, 2014, s. 6

Emmanouilidis C., Koutsiamanis R.A., Tasidou A., 2013, Mobile Guides: Taxonomy of Architectures, Context Awareness, Technologies and Applications, “Journal of Network and Computer Applications”, 36 (1), s. 103–125

Garín-Muñoz T., Pérez-Amaral T., 2011, Internet Usage for Travel and Tourism. The Case of Spain, „Tourism Economics”, 17 (5), s. 1071–1085

Hsi S., Fait H., 2005, RFID Enhances Visitors' Museum Experience at the Exploratorium, “Communications of the ACM”, 48 (9), s. 60-65

Kaczmarek S., 2013, Historia architektury i sztuki w kontekście sposobu jej poznawania przez turystów, „Turyzm”, 23/2, s. 9–15

Krakowiak B., 2011, Ewolucja polskich placówek muzealnych – muzea wczoraj, muzea dziś, muzea jutra, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, s. 351–363

Krakowiak B., 2013, Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce, „Turyzm”, 23/2,

s. 23–33

Laskowski M., Rawski M., Szadura P., 2013, Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w życiu codziennym, „Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska”,

s. 37–40

McTavish L., 2006, Visiting the Virtual Museum: Art and Experience Online, [w:] J. Marstine (ed.), New Museum Theory and Practice: An Introduction, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, s. 226–246, doi: 10.1002/9780470776230.ch9 (5.03.2015)

Michalska-Dudek I., 2007, Technologie informatyczne wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych, [w:] A. Rapacz (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, s

–186

Mika M., 2007, Charakterystyka wybranych form turystyki, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 210–212

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, 1,

s. 4-21

Mitsche N., Reino S., Knox D., Bauernfeind U., 2008, Enhancing Cultural Tourism E-Services Through Heritage Interpretation, “Information and Communication Technologies in Tourism”, s. 418–429

Norman D., 2001, The future of Education: Lessons Learned from Video Games and Museum Exhibits; www.jnd.org/dn.mss/the_future_of_educat.html (27.02.2015)

Nowacki M., 2012, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób

zwiedzających, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Papińska-Kacperek J., 2012, Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 87, s. 315–325

Papińska-Kacperek J., 2013a, E-Tourism Serivces in Polish Tourists’ Opinions, „Problems of Management in the 21st Century”, 7, s. 33–38

Papińska-Kacperek J., 2013b, Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź

Park H.Y., 2013, Heritage tourism, Routledge

Parry R. (red.), 2010, Museums in a digital age, Routledge

Pawlicz A., 2012, E-turystyka, PWN

Pawłowska A., Matoga Ł., 2014, Wirtualne muzea w Internecie – forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny?, „Turystyka Kulturowa”, 9, s. 46¬–58

Piechota N., 2014, Lokalizacyjna aplikacja mobilna jako narzędzie badań ruchu turystycznego w miastach, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2/1 (262), s. 115–133

Richards G., 1996, Cultural Tourism in Europe, CABI International, Wallingford

Richards G., 2014, Tourism trends: The Convergence of Culture and Tourism, www.academia.edu (5.03.2015)

Różańska R., 2014, Muzeum bez strony internetowej? O zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji, „Turystyka Kulturowa”, 10, s. 52–64

Schavemaker M., 2011, Is Augmented Reality the Ultimate Museum App? Some Strategic Considerations, (in) N. Proctor (ed.), Mobile Apps for Museums. The AAM Guide to Planning and Strategy , AAM Press, Washington, s.46–55

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/ 1,s. 29–38

Stefanik M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, 8, s. 5–23

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa

Yiannoutsou N., Avouris N., 2012, Mobile Games in Museums: From Learning through Game Play to Learning through Game Design, „ICOM Education”, 23, s. 79¬–86

Zajadacz A., 2012, Turystyka osób niepełnosprawnych – ujęcie geograficzne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

www.1944.pl/ (27.02. 2015)

www.chopin.museum/pl (27.02. 2015)

www.galleriaborghese.it/ (27.02. 2015)

www.hermitagemuseum.org/ (27.02. 2015)

www.jewishmuseum.org.pl/pl/cms/strona-glowna/(27.02. 2015)

www.kopalnia-bochnia.pl/zjazdy-turystyczne-i-zwiedzanie-kopalni/ (27.02. 2015)

www.mhk.pl/oddzialy/podziemia_rynku (27.02. 2015)

www.msl.org.pl/pl/ (27.02. 2015)

www.muzeum.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1143%3Agra-muzealna-mns&Itemid=142 (27.02. 2015)

www.muzeumfabryki.pl (27.02. 2015)

www.muzeumwlokiennictwa.pl/adaptacja-kotlowni/1/424,muzeum-interaktywne-kotlownia.html (27.02. 2015)

www.muzeumwp.pl/wiedza-w-zasiegu-twojego-telefonu.php (27.02. 2015)

www.muzhp.pl/multimedia/gry-multimedialne.html (27.02. 2015)

www.poznan.travel/pl/r/warto-zobaczyc/audioprzewodniki-po-poznaniu (27.02. 2015)

www.rijksmuseum.nl/en (27.02. 2015)

www.tate.org.uk (27.02. 2015)

www.teatrnn.pl/przewodniki/strona/72 (27.02. 2015)

www.ue.krakow.pl/projekty/4597,190,ue_projekt.html (27.02. 2015)

www.ushmm.org (27.02. 2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.599

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Joanna Papińska-Kacperek, Joanna Kowalczyk-Anioł

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642