Regionalne zróżnicowanie turystyki kulinarnej na terenach wiejskich Francji

Sławomir Dorocki, Paweł Struś

Abstrakt


Agroturystyka i związana z nią turystyka kulinarna stanowi współcześnie ważny czynnik rozwoju gospodarczego wielu wiejskich regionów Europy i świata. Turystyka ta wpisuje się w trend rozwoju turystyki kulturowej, nawiązując do zróżnicowania kultury i tradycji kulinarnych poszczególnych krajów i regionów. Turystyka kulinarna to nie tylko sama konsumpcja potraw i napojów przez turystów, ale także ich zainteresowanie wszystkim, co dotyczy przyrządzania i spożywania jedzenia, w tym poznanie lokalnych obyczajów i tzw. „kultury stołu”. Turystyka ta z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jednakże rozwój tego typu działalności turystycznej odbywa się w odmienny sposób w różnych regionach globu. Jednym z światowych liderów turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich jest Francja. Celem artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań rozwoju oraz oferty kulinarnej agroturystyki we Francji. Na podstawie rozmieszczenia przestrzennego i struktury ofert gospodarstw agroturystycznych wskazano główne determinanty rozwoju tego rodzaju działalności turystycznej. Realizacja powyższych celów oparta została o szczegółową kwerendę profili gospodarstw francuskich będących członkami organizacji „Bienvenue à la Ferme”.

Słowa kluczowe


agroturystyka; Francja; turystyka kulinarna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustin J. P., 1992, L'alliance de la culture et du tourisme pour le développement régional l'exemple de la Gironde et de l'Aquitaine / Combining tourism and culture to promote regional development. Revue de géographie de Lyon. Le tourisme culturel, 67(1), 57-64

Bachimon P., Dérioz P. , 2010, Tourisme affinitaire. Téoros, 29-1.http://teoros.revues.org/496 [data dostępu: 10.04.2014]

Bergeron R., 1992, Tourisme et patrimoine dans les campagnes lyonnaises / Tourism and cultural attractions in the countryside around Lyon. Revue de géographie de Lyon Le tourisme culturel, 67(1), 19-30

Csergo J., 2006, Quelques jalons pour une histoire du tourisme et de la gastronomie en France. Téoros , 25-1. http://teoros.revues.org/1297 [data dostępu: 10.04.2014]

Cynarski W. J., Słupecki J., 2011, Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu. Turystyka Kulturowa, 10, 25-34

Disner A., 2011, Préconisations pour dynamiser le tourisme dans les régions périphériques rurales, Travail de Bachelor pour l’obtention du Bachelor of science HES-SO en Tourisme. HES-SO Valais Domaine Économie & Services, filière Tourisme

Dorocki S.,2007, Proces kształtowania się regionalnej struktury rolnictwa Francji [w:] Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społecznoekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, 567-583

Dorocki S., Rachwał T., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M. , 2012, Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2(2), 20-29

Dorocki S., Szymańska A. I., Zdon-Korzeniowska M., 2012, Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie; 8(8):45-60

Dorocki S., Zdon-Korzeniowska M. , 2013, Rozwój agroturystyki jako formy dywersyfikacji działalności rolniczej - przykład Polski i Francji, [w:] K. Kurowska (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 44-68

Drzewiecki M., 2001, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz

Drzewiecki M., 2009, Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk

Hall C. M., Mitchell R. , 2000, Wine tourism in the Mediterranean: A tool for restructuring and development. Thunderbird Int'l Bus Rev, 42, 445–465

Hall C.M. , 2012, The contradictions and paradoxes of slow food: Environmental change, sustainability and the conservation of taste, in S. Fullagar, K. Markwell & E. Wilson (eds.) Slow Tourism: Experiences and Mobilities, Channel View, Bristol, 53-68

Hilal M., Barczak A., Tourneux F.-P., Schaeffer Y., Houdart M., Cremer-Schulte D.,2012, Typologie des campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques (littoral, montagne et DOM) synthèse. Travaux en Ligne, 12. http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/ TRAVAUX_en_L_12_22032012_bd.pdf [data dostępu: 10.04.2014]

Hugues F. , 2004, Le tourisme durable une organisation du tourisme en milieu rural. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 1, 57-80

Knafou R., Mazurek H. , 1996, L’espace touristique français: flux et potential. Mappe monde, 2

Kowalczyk-Anioł J., 2014, Turystyka kulinarna. Prace i Studia Geograficzne, tom 52, Warszawa

Kruczek Z.,2009, Enoturystyka, [w:] A. Mikos von Rohrscheidt, K. Buczkowska (red.)Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań, seria Monografie, nr 391, 333-345

L’agriculture française en 2010. Premiers résultats du recensement Agricole, 2011, Service de presse Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire

L’organisation professionnelle des fermes pédagogiques.,2007, Département Tourisme rural et Education à l’environnement en France, bergerie-nationale

Malchrowicz E., 2009, Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 9, 4-26

Mamdy J-F, Guillot M., Disez N. , 2007, Quel avenir pour l’hébergement touristique rural ?, Téoros, 26-3, Online since 01 February 2011, http://teoros.revues.org/1024 [data dostępu: 10.04.2014]

Marcotte, P., Bourdeau, L., Doyon, M. , 2006, Agrotourisme, agritourisme et tourisme à la ferme? Une analyse comparative, Téoros, 25-3, http://teoros.revues.org/1091 [data dostępu: 10.04.2014]

Opinion of the Committee of the Regions on a Policy for the Development of Rural Tourism in the Regions of the European Union, 1995, Sub commission 2, 2 February, Brussels www.cor.eu.int/coratwork/comm2/english/19-1995_en.html [data dostępu: 10.04.2014]

Pabian B., 2014, Folkloryzm i mistyfikacja w kulturowej działalności gospodarstw agroturystycznych – nieformalny sposób przekazywania wiedzy o kulturze ludowej. Turystyka Kulturowa, 9, 32-45

Pimbert M. P., Thompson J. Vorley W. T., Fox T., Kanji N., Tacoli C., 2001, Global Restructuring, Agri-Food Systems and Livelihoods, IIED Gatekeeper Series, 100, 7-9

Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, Turystyka Kulturowa, 10, 23-38

Poczta J.,2013, Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. Turystyka Kulturowa, 4, 21-35

Pyo S. S., Uysal M., McLellan R. W. , 1991, A linear expenditure model for tourism demand. Annals of Tourism Research, 31, 619-630

Rohrscheidt A.M., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSH Milenium, Gniezno. Kowalczyk A., 2014, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta. Turystyka Kulturowa, 9, 6-31

Świetlikowska U., 2000, Agroturystyka w innych krajach – wybrane zagadnienia, [w:] U. Świetlikowska, (red.), Agroturystyka, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 68-76

Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa

The role of agriculture and farm household diversification in the rural economy of France (2009), Trade and Agriculture Directorate, OECD

Wiśniewska M., 2012, Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”. Journal of Management and Finance, 3(2), 161-176

Zdon-Korzeniowska M., 2009, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Sławomir Dorocki, Paweł Struś


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642