Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnograficzne na przykładzie sanktuariów maryjnych

Izabela Wyszowska

Abstrakt


Święte miejsca kultu istniały we wszystkich religiach, a pielgrzymki do tych szczególnych miejsc stanowiły jeden z głównych elementów tworzących szeroko rozumianą kulturę religijną. Zjawisko pielgrzymowania uznawane jest za pierwotną formę podróży o charakterze turystycznym. Gdy głównym motywem wizyty w sanktuarium jest aspekt duchowy, wówczas określana jest mianem turystyki pielgrzymkowej. Natomiast jeśli motywem wiodącym jest aspekt poznawczy, zaspokojenie ciekawości, cel krajoznawczy, wówczas często stosuje się we współczesnej literaturze naukowej przedmiotu, pojęcie turystyki religijnej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marciniak K. Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnograficzne na przykładzie sanktuariów maryjnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Izabela Wyszowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642