Jak z punktu widzenia turystyki kulturowej ocenić fenomen multikuturowości i jego przesłanki w świetle bieżącej "wędrówki ludów" do Europy

Michał Jarnecki

Abstrakt


Dr hab. prof. UAM Michał Jarnecki

“Jak z punktu widzenia turystyki kulturowej ocenić fenomen multikuturowości i jego przesłanki w świetle bieżącej "wędrówki ludów" do Europy, nie będącej przecież ani pierwszą, ani zapewne ostatnią w dziejach? Czy jest to tylko zagrożenie, czy może raczej nieco egzotyczna atrakcja w niekoniecznie egzotycznym (a więc dalekim fizycznie i treściowo) otoczeniu, a może jeszcze coś jeszcze więcej ?”


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.666

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Michał Jarnecki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642