Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu jasielskiego

Kamila Płazińska

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bata A., 1996, Jasło i okolice, Wyd. Roksana, Krosno

Dacyl A., 2005, Na śladach dworów i dworków Jasielszczyzny, Wyd. Mała Poligrafia Redemptorystów, Jasło

Gancarski J., 2009, Trzcinica - Karpacka Troja, Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Wydawnictwo RUTHENUS, Krosno

Hap W. 1998, Ziemia jasielska naszą małą ojczyzną, Wyd. Stowarzyszenie miłośników Jasła i regionu jasielskiego, Jasło

Hap W., 2007, Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie, Wyd. Stowarzyszenie Miłośników Jasła I Regionu Jasielskiego, Jasło

Kłos S., 2002, Osobliwości Podkarpacia, Wyd. Libra, Rzeszów

Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz, Poznań

Krukar W., 1999, Beskid Niski - przewodnik dla prawdziwego turysty, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków

Mendelowski S., 2010, Powiat jasielski, Wyd. Roksana, Krosno

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, (wyd. 2), Wyd. KulTour.pl, Poznań

Ropa W., 2004, Magurski Park Narodowy, Wyd. Starostwo Powiatowe w Jaśle, Jasło

Solarz M., 1998, W paśmie Liwocza i Brzanki, Wyd. Roksana, Krosno

Subik P., 2000, Beskid Niski przewodnik, Przedsiębiorstwo Usługowo - Wytwórcze Roksana, Krosno

Wojewoda K., 1999, Jaśliski Park Krajobrazowy, Wyd. Artgraf, Rzeszów

Zalewski P., 2008, Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce: Nawigator turystyczny, Wyd. Carta Blanca, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.677

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Kamila Płazińska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642