Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu żywieckiego

Paweł Franczak, Karolina Listwan

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański M., 2007, Beskid Śląski. Przewodnik, Rewasz, Pruszków

Dobosz S., 1997, Żołnierze AK obwodu Żywiec "Bojowica". w Kalendarz Żywiecki na rok 1996. s.126 Andrzej Komoniecki. Dziejopis żywiecki. Żywiec

Dobosz S., 2008, Żywczanina żywot z historią w tle, TMZŻ, Żywiec

Figiel S., Janicka-krzywda U., Krzywda P., Wiśniewski W.W., 2012, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Rewasz, Pruszków

Galica W., 1997, Struktura organizacyjna żywieckiej komendy ZWZ - AK w okresie II wojny światowej. Obwód Żywiec [w] Kalendarz Żywiecki 1997 r

Gątkowski J.N., 1867, Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, Lwów

Giełdanowski M., Ryczkiewicz M., 2005, Spacery i wycieczki górskie po Żywiecczyźnie, TMZŻ, Żywiec

Jura W., 2000, Żywieckie kapliczki i krzyże przydrożne, TMZŻ, Żywiec

Komoniecki A., 1987, Chronografia albo Dziejopis Żywiecki, TMZŻ, Żywiec

Kubica M., 2003, Album „Widoki Żywca i Żywiecczyzny", TMZŻ, Żywiec

Lenczowski F., 1957, Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do XVIII wieku. Kraków

Mianowski T., 1987, Schroniska górskie w Karpatach polskich w latach 1939 - 1945

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy Wyd. 2, KulTour.pl, Poznań

Mikś J., 1990, Pieśni ludowe ziemi żywieckiej, TMZŻ, Żywiec

Miodoński M., 2006, Rynek w Żywcu przez wieki, TMZŻ, Żywiec.

Okuliar Z., 1974-1976, W dawnym Żywcu Żywiec 1982 r. Zofia Rączka. Dzieje Żywca do połowy XVIII wieku cz. I.[w] Karta Groni V -VI 1974 oraz Karta Groni VII - VIII

Rączka Z., 1997, Żywiec – Rys historyczny, TMZŻ, Żywiec

Rączka Z., 1998, Archiwa dóbr ziemskich Żywiecczyzny, TMZŻ, Żywiec

Szablowski J., 1948, Zabytki Sztuki - powiat Żywiecki, TMZŻ, Żywiec

Trębacz T., 2011, Historia kultury Żywiecczyzny. Wybór źródeł, Żywiec

Truś R., 2014, Beskid Mały. Przewodnik, Rewasz, Pruszków

Woźniak H., 1994, Zarys dziejów miasta Żywca od założenia miasta do roku 1624. [w] Kalendarz żywiecki. 1994 r

Woźniak H., Udział chłopów i mieszczan żywieckich w walce z najazdem szwedzkim. [w] Kalendarz Żywiecki 1995 r.

Woźniak H., Żywiecczyzna we władaniu królewskiej rodziny Wazów. [w] Kalendarz Żywiecki 1995 r
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.682

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Paweł Franczak, Karolina Listwan

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642