Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych

Krzysztof Kołodziejczyk

Abstrakt


Republika Czeska słynie z bogactwa zabytków architektury, wśród których znaczące miejsce zajmują zamki i pałace. Stanowią one główny przedmiot zainteresowania turystów odwiedzających ten kraj. W artykule podjęto się analizy rozwoju oferty turystycznej związanej z udostępnionymi do zwiedzania zabytkami o charakterze rezydencjonalnym zarówno w ujęciu ogólnokrajowym (w oparciu o dostępne dane statystyczne o liczbie otwartych obiektów, frekwencji zwiedzających i imprezach w nich się odbywających), jak i na przykładzie trzech konkretnych budowli: zamku w Děčínie oraz pałaców w Holešovie i Lešnej (na podstawie badań terenowych). Wskazane zabytki łączy relatywnie niedawne odrestaurowanie i otwarcie dla zwiedzających oraz zróżnicowana oferta turystyczna i społeczna. Celem pracy jest wskazanie godnych promowania i wykorzystania w innych krajach sposobów udostępniania turystom budowli zabytkowych. Warto, żeby nie sprowadzało się ono do najczęstszej w Polsce adaptacji na wysokiej klasy obiekty noclegowe i gastronomiczne. Dzięki temu możliwe będzie poszerzenie kręgu osób, które mogą doświadczyć walorów architektonicznych i historycznych zamków i pałaców.

Słowa kluczowe


zamki; pałace; restauracja; udostępnienie; Republika Czeska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Černohous A., 2012, Czech-Saxon Switzerland barrier-free, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Krásná Lípa

Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko: turistická mapa 1:40 000, 2015, SHOCart, Vizovice

Faracik R., 2008, Główne regiony turystyczne świata, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 87-121

Hrubý V., Paukrtová Z., Paukrt V., Svoboda L., Životská J., 1990, Hrady a zámky východních Čech, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, Pardubice

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł – Organizacja – Zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kroměřížsko – kapesní průvodce, 2014, Centrála cestovniho ruchu Východni Moravy, Zlín

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2003, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków

Kultura České Republiky v číslech. Vybrané údaje ze statistických šetření, 2015, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Machálek O., 2014, Zámecká kovárna v Holešově, Městské kulturní středisko Holešov, Holešov

Moravská brána, Oderské vrchy: turistická mapa 1:50 000, 2010, SHOCart, Vizovice

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2010, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek w krajích ČR w roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek w krajích ČR w roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek w krajích ČR w roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Otevřené brány – zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji, 2013, Zlínský kraj, odbor kultury a památkové péče, Zlín

Otruba I., Ptáček J., Švorc L., 2007, 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA, Praha

Popularna encyklopedia A-Z, 1997, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków

Region bez hranic. Města a obce Českosaského Švýcarska, b.r.w., Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Statistics on culture 2014: Basic statistical data about the activities of cultural facilities in the Czech Republic, 2015, red. Radová J., Richtr J., National Information and Consulting Centre for Culture, Centre for Culture Information and Statistics, Praha

The Results of the Account of the Culture of the Czech Republic for 2010, 2012, Czech Statistical Office, National Information and Consulting Centre for Culture, Centre for Culture Information and Statistics, Praha

Turistický průvodce: Východní Morava. Kouzlo rozmanitosti, 2013, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlín

Ullmannová P., 2007, Sledování návštěvnosti vybraných památek Středočeského kraje podle jazyka prohlídky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha (praca licencjacka)

Vystoupil J., Šauer M., 2012, Geography of tourism of the Czech Republic, [in:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (ed.), Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 103-139

Základní statistické údaje o kultuře v České Republice 2014: I. díl – kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové obiekty, 2015, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, b.r.w., Muzeum regionu Valašsko, b.m.w.

Zlínsko, Hostýnské a Vizovické vrchy: turistická mapa 1:50 000, 2013, SHOCart, Vizovice

Zwolińska K., Malicki Z., 1990, Mały słownik terminów plastycznych, wydanie III, Wiedza Powszechna, Warszawa

http://knihovna.holesov.info/osobnosti-holesova/m-/meir-ha-kohen-sabbataj-ben [16.11.2015]

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEa_Uprka [6.11.2015]

https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Tyr%C5%A1 [20.11.2015]

www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/historie/ [6.11.2015]

www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/stale-expozice/ [6.11.2015]

www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/zamecky-park/ [6.11.2015]

www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/historie-zamku-&obr=6 [6.11.2015]

www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/novy-klenot-zamku&obr=1 [6.11.2015]

www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/prohlidkove-trasy&obr=1 [6.11.2015]

www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/rekordni-navstevnost-decinskeho-zamku_1&obr=1 [6.11.2015]

www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/zamecka-restaurace-se-otevira&obr=1 [6.11.2015]

www.zamekholesov.cz/o-zamku/historie [6.11.2015]

www.zamekholesov.cz/o-zamku/hvezdarna [6.11.2015]

www.zamekholesov.cz/o-zamku/zahrada [6.11.2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.684

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642