Kartograficzna metoda badań w analizie turystyki kulturowej na przykładzie Festiwalu Fantastyki Falkon w Lublinie

Krzysztof Księski, Kamil Nieścioruk

Abstrakt


Artykuł porusza przestrzenny aspekt uczestnictwa w ogólnopolskiej imprezie kulturalnej na przykładzie Festiwalu Fantastyki Falkon w Lublinie. Autorzy analizują dane około ośmiu tysięcy uczestników z roku 2013 i 2014 pod kątem ich cech przestrzennych (miejsce pochodzenia) i demograficznych (wiek, płeć). W wyniku procedur przetwarzania informacji i przy zastosowaniu oprogramowania z grupy Systemów Informacji Geograficznej opracowano dziewięć map, które w przejrzysty sposób unaoczniają przestrzenne relacje w ramach analizowanej zbiorowości. Kartograficzna metoda badań pozwala, w oparciu o wykonane mapy, poszukiwać dodatkowych zależności oraz odpowiedzi na pytania o przyczyny charakteru analizowanych zjawisk, co również wykonano w ramach prezentowanego opracowania. Poruszono tu m.in. zagadnienia relacji uczestnictwa w festiwalu do dostępności komunikacyjnej i odległości do miasta oraz kwestię wieku (w tym niepełnoletniości) uczestników.


Słowa kluczowe


Falkon; GIS; kartografia; turystyka kulturowa; fantastyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell D. (2008), Destination drinking: toward a research agenda on alcotourism, Drugs: education, prevention and policy, 15(3), s. 291-304

Getz D. (2008), Event tourism: definiotion,evolution and reseach, Tourism Management, 29, 403-428

Guedes A. S., Jiménez M. I. M. (2015), Spatial patterns of cultural tourism in Portugal, Tourism Management Perspectives, 16, s. 107-115

Guttfeld D., Jankowiak D., Krawczyk S. (2013), Fantastyczni 2012. Badanie czytelnictwa fantastyki, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk, s. 10-12

Informator Falkonu (2000), Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, Lublin, s. 1.

Informator Konwentowy, http://konwenty.info (dostęp: 25.11.2015)]

Iwanicki G., Dłużewska A (2014), Wybrane aspekty zagranicznej turystyki clubbingowej w Trójmieście, Turystyka Kulturowa, nr 12/2014, s. 38-53

Jones N. (2012), Old age starts at 54 (and youth ends at 32) – that’s if you ask young people, Daily Mail online, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2086030/Old-age-starts-54-youth-ends-32.html (dostęp: 19.10.2015)

Kádár B. (2013) Differences in the spatial patterns of urban tourism in Vienna and Prague, Urbani izziv, vol. 24, no. 2, s. 96-111

Kowalczyk A. (2008), Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-57

Majchrzak B., Matulewski P., Makohonienko M. (2015), Ocena funkcjonowania i możliwości rozwoju OFF Festival w Katowicach, Turystyka Kulturowa, nr 4/2015, s. 6-23

Mikos von Rohrscheidt A. (2008), Turystyka kulturowa – wokół definicji, Turystyka Kulturowa, nr 1/2008, s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A. (2013), Eventy kulturalne Wielkopolski jako część potencjału turystyki kulturowej regionu, Turystyka Kulturowa, nr 12/2013, s. 6-24

Piasecka E. (2012), Uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach kulturalnych – forma turystyki czy tylko sposób spędzania czasu wolnego?, Turystyka Kulturowa, nr 2/2012, s. 41-52

Ratkowska M. (2010), O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, Turystyka Kulturowa, nr 6/2010, s. 26-46

Saliszczew K. A. (2003), Kartografia ogólna, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa

Smoleńska O. (2009), Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, Turystyka Kulturowa, nr 8/2009, s. 31-39

Tomaszewska M. (2009), Sposób ujęcia danych a poprawność map opracowanych metodą kartogramu, Polski Przegląd Kartograficzny, T. 41, nr 3, s. 209-220

Wójcik A. (1986), Rozwój i działalność OKMiSF w latach 1976-1980, cz. 1, Fandomas, nr 3
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.702

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Kamil Nieścioruk, Krzysztof Księski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642