Kulinarne atrakcje turystyczne na terenie województwa wielkopolskiego. Badanie popytu na atrakcje kulinarne Wielkopolski

Paulina Górska

Abstrakt


Termin „turystyka kulinarna” po raz pierwszy pojawił się w literaturze w 1998 r. Obecnie obserwuje się szybki rozwój turystyki kulinarnej i wzrost jej znaczenia w promocji regionu. Przez Światową Organizację Turystyki turystyka kulinarna została określona jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów turystyki ostatnich lat.
Wielkopolska to region o bogatych tradycjach kulinarnych będących wynikiem przenikania się kultur różnych narodów, warstw społecznych, a także wpływu kultury agrarnej oraz procesu urbanizacji. W czasach dynamicznego rozwoju turystyki kulinarnej potencjał kulinarny Wielkopolski wykorzystywany jest do tworzenia kulinarnych produktów turystycznych, takich jak festiwale kulinarne (m.in. „Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku”, „Noc Restauracji”), targi regionalnej żywności (m.in. „Jarmark Dobrego Smaku), muzea prezentujące dziedzictwo kulinarne (m.in. „Żywe Muzeum Rogala Świętomarcińskiego”) oraz szlak kulinarny („Kulinarny Poznań”).
W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego na grupie 95 mieszkańców Wielkopolski zamieszkujących wieś oraz miasta różnej wielkości. Celem badania było określenie stopnia zainteresowania Wielkopolan tematyką kuchni lokalnej oraz określenie jej znaczenia przy wyborze danego miejsca na cel podróży. Badanie miało na celu również poznanie opinii dotyczącej turystyki kulinarnej w Wielkopolsce oraz gotowości do skorzystania z oferty podróży kulinarnej. Wyniki badania pokazały, iż respondenci wykazują zainteresowanie tradycjami kulinarnymi jednak nie są one na tyle istotne, by decydowały o wyborze konkretnego miejsca oraz by ich poznanie stanowiło jedyny cel podróży. W opinii Wielkopolan promocja kuchni lokalnej jest ważna i może podnieść atrakcyjność regionu jednak promocja kuchni wielkopolskiej pozostaje na niskim poziomie.


Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; kulinarny produkt turystyczny; turystyka kulinarna w Wielkopolsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumann M., 1996, Pożywienie ludowe i zwyczaje żywieniowe w Wielkopolsce, [w:] J. Gawęcki i wsp. (red.), Kuchnia wielkopolska wczoraj i dziś, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERFUD”, s. 16-17

Bisikewicz M., Jakubiuk J., Lenkiewicz I., Molska G., Zakrzewska P., 2012, Polska kuchnia regionalna, MULTICO, s. 166-193

Citybell Consulting, ARC Rynek Opinia, 2013, Turystyka kulinarna w Polsce-trendy, s. 1-2, 10

Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna-Nowy(?) trend w turystyce kulturowej, Prace i Studia Geograficzne, t. 52, s. 14-15

Gawęcki J., 1996, O kuchni wielkopolskiej, planowaniu jadłospisów i przyrządzaniu potraw, [w:] J. Gawęcki i wsp. (red.), Kuchnia wielkopolska wczoraj i dziś, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERFUD”, s. 37

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, nr 15, 1/2 s. 163-186

Kowalczyk A., 2014, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta, „Turystyka Kulturowa”, t. 9, s. 9-10

Matusiak A., 2009, Turystyka kulinarna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 313-318

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulinarna, [w:] A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, , GWSHM Milenium Gniezno, Gniezno, s. 155

Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Atrakcyjność produktu gastronomicznego w turystyce, [w:] M. Milewska, A. Prączko, A. Stasiak (red.), Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 189-190

Stasiak A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura I turystyka: wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, s. 119-149

Wolf E., 2004, Culinary Tourism: A Tasty Economic Proposition, International Culinary Tourism Association, Portland (cyt.za: Milewska, Prączko, Stasiak 2010, s. 189-190)

World Tourism Organization, 2012, Global Report on Food Tourism, AM Reports vol. 4, s. 5, 13

http://apetytnamiasto.pl

http://cobico.pl/Biuro_Certyfikacji/Jako%C5%9B%C4%87_Tradycja/

http://dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=&l4=dialekt-wielkopolski-kultura-ludowa-mwr-materialna

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-446_en.htm?locale=fr

http://kulinarnypoznan.pl

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/Wielkopolski-ser-smazony

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/Gzik-wielkopolski

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/(pid)/330

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/(pid)/332

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/(pid)/333

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/(pid)/336

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/(pid)/337

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/(pid)/338

http://minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie/(pid)/339

http://muzeum-szreniawa.pl

http://nocrestauracji.pl

http://ofds.pl

http://pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/p/wspolpraca/konsorcja-produktowe/konsorcjum-polskie-szlaki-kulinarne

http://produktyregionalne.pl/produkty.html

http://restaurantweek.pl

http://rogalowemuzeum.pl

http://trzyznakismaku.pl/produkty/wielkopolski-ser-smazony

https://umww.pl/attachments/article/42552/KALENDARIUM%20IMPREZ%20PLENEROWYCH%202015.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.716

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Paulina Górska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642