Dziedzictwo kolonialne jako atrakcja dla turystyki miejskiej

Ada Górna, Krzysztof Górny, Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


Dziedzictwo kolonialne, rozumiane jako materialna i niematerialna spuścizna po epoce, w której mocarstwa europejskie podporządkowały sobie znaczną część zamieszkałych obszarów Ziemi, stanowi interesujący przedmiot rozważań naukowych dla badaczy zajmujących się turystyką. Szczególnie ciekawym wydaje się tutaj aspekt istotnego, jeśli nie dominujacego wpływu dziedzictwa kolonialnego na główne obiekty koncentracji współczesnej turystyki, jakimi są miasta. W niniejszym artykule poddano analizie trzy przypadki z Afryki Subsaharyjskiej, tj. Saint-Louis w Senegalu, Bandżul w Gambii oraz Swakopmund w Namibii, za cel stawiając udowodnienie owego dominującego wpływu spuścizny kolonialnej na turystykę miejską. Rozważania na temat skali i zakresu badanego zjawiska wzbogacono o analizę atrakcji turystycznych wyszczególnionych w przewodnikach Lonely Planet, będących obecnie jednymi z najbardziej rozpoznawalnych, a tym samym opiniotwórczych przewodników na świecie. Część główną, dotyczacą wspomnianych miast poprzedza analiza wpływu dziedzictwa kolonialnego na strukturę przestrzenno-funkcjonalną miast oraz próba zdefiniowania zjawiska turystyki miejskiej.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kolonialne; atrakcyjność turystyczna; turystyka miejska; Afryka Subsaharyjska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G. J., 1989, Tourism accommodation and the historic city, „Built Environment”, vol. 15, no. 2, s. 92-100

Ashworth G. J., 1992, Is there an urban tourism?, „Tourism Recreation Research”, vol. 17, no. 2, s. 3-8

Corkery C. K., Bailey A. J., 1994, Lobster is big in Boston: postcards, place commodification, and tourism, „GeoJournal”, vol. 34, no. 4, s. 491-498

Cywiński P., 2013, Edward Said czyta Lonely Planet, „Post-turysta”, 5/50, http://post-turysta.pl/artykul/edward-said-czyta-lonely-planet [15.03.2016]

Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Firestone M. D., Karlin A., 2010, Botswana & Namibia. Lonely Planet, Lonely Planet Publications Pty. Ltd., Footscray, Victoria – Oakland, CA – London

George R., Booyens I., 2014, Township tourism demand: tourists’ perceptions of safety and security, „Urban Forum”, vol. 25, no. 4, s. 449-467

Gheusi, P.-B., 1922, Galliéni, 1849-1916, E. Fasquelle, Paris, https://archive.org/details/gallini184919100gheuuoft [25.03.2016]

Haller, P., 2015, Swakopmund in alten Ansichten. 100 Jahre 1892 mit 48 Bildern und 1 Karte, 4. Auflage 2501-2650 April 2015, Herausgeber Peter’s Antiques, Swakopmund

Hughes H., 2003, Arts, entertainment and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford – Burlington.

Kane K., 2009, The Gambia & Senegal. Lonely Planet, Lonely Planet Publications Pty. Ltd, Footscray, Victoria – Oakland, CA – London, s. 89-96

Kowalczyk A., 2009, Stacje górskie” – ich geneza i ewolucja/’Mountain resorts’ – origins and evolution, „Turyzm/Tourism”, 19, nr 12, s. 33-42/33-41

Kulczyk S., Bajtyngier A., 2012, Świadomi i pomocni. W stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa

La fundación de las ciudades Hispanoamericanas, http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/la-fundacion-de-las-ciudades-hispanoamericanas [25.03.2016]

Law C. M., 1993, Urban tourism: attracting visitors to large cities, Mansell, London

Lew A. A., 1987, English speaking tourists and the attractions of Singapore, „Singapore Journal of Tropical Geography”, vol. 8, no. 1, s. 44-59

Lew A. A., 1991, Place representation in tourist guidebooks: an example from Singapore, „Singapore Journal of Tropical Geography”, vol. 12, no. 2, s. 124-137

Lloyd T., 2012, Dzieje imperium brytyjskiego, Bellona, Warszawa

Namibia – a diverse and rich culture, b.r.w., Namibia Tourism Board, Windhoek

Namibia – conferencing and meeting facilities, b.r.w., Namibia Tourism Board, Windhoek

Namibia – conferencing and meeting in the wilderness, b.r.w., Namibia Tourism Board, Windhoek

Piłasiewicz S., 2008, Gambia, [w:] Łazowski Z. (red.), Państwa Afryki Zachodniej TOM II, Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego, Warszawa, s. 181-210

Piłasiewicz S., 2008, Senegal, [w:] Łazowski Z. (red.), Państwa Afryki Zachodniej TOM II, Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego, Warszawa, s. 401-440

Pinkwart M., Pinkwart S., 2013, Gambia kraina uśmiechu, National Geographic Society, Warszawa

Saho B., Roberts B., 2001, „Walking Tour of Banjul” A history of Major Architectural Works, Kent Hall Press, St. Mary’s College of Maryland, s. 89-98. http://www.smcm.edu/gambia/wp-content/uploads/sites/31/2015/03/walking-tour-of-banjul.pdf [29.03.2016]

Sheikh, M. O., 2009, Lahore Cantonment, http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/momers_termpapers/ss153LahoreCantonment.htm&date=2009-10-26+02:56:58, 25.03.2016)

Sieg C., 2013a, The Gambia, [in:] Ham A., (ed.), West Africa. Lonely Planet., Lonely Planet Publications Pty. Ltd, Footscray, Victoria – Oakland, CA – London, s. 154-156

Sieg C., 2013b, Senegal, [in:] Ham A., (ed.), West Africa. Lonely Planet., Lonely Planet Publications Pty. Ltd, Footscray, Victoria – Oakland, CA – London, s. 337-339

Sinou A., 1993, Comptoirs et villes coloniales du Sénégal : Saint-Louis, Gorée, Dakar, Karthala ORSTOM, Paris, s. 18-51, 81-224, 244-248, 285-299

The Cantonments Act, 1924, Act no. II of 1924, 16th February, 1924, http://pakistancode.gov.pk/UY2FqaJw2-apaUY2Fqa-ap2Z-sg-jjjjjjjjjjjjj-con-3576 [25.03.2016]

Theroux P., 2016, Ostatni pociąg do zona verde. Lądem z Kapsztadu do Angoli, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Tolkien J. R. R., 1997, Hobbit czyli tam i z powrotem, Wydawnictwo Iskry, Warszawa

Vitruvii, M. Pollionis, b.r.w., De architectura, http://www.thelatinlibrary.com/vitruvius.html [25.03.2016]

Wall G., Sinnott J., 1980, Urban recreational and cultural facilities as tourist attractions, „The Canadian Geographer”, vol. 24, no. 1, s. 50-59

Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Seria – monografie, 24, Wydawnictwo „PROKSENIA”, Poznań – Kraków

http://knownamibia.com/locations/swakopmund [25.03.2016]

http://www.afreaka.com.br/english/20-years-of-penduka [20.03.2016]

http://www.culturalheritage.cc/engine?app=md&service=classmanager:1150&cmd=open&id=5163&replaced=true [15.03.2016]

http://www.fr.allafrica.com/stories/201108161550.html [28.03.2016]

http://www.lonelyplanet.com/namibia/western-namibia/swakopmund/sights/architecture/altes-amtsgericht, [15.03.2016]

http://www.namibweb.com/swakopmund-lighthouse-namibia.htm [15.03.2016]

http://www.namibweb.com/swh.htm [15.03.2016]

http://www.ndarbuzz.blogspot.com/2015/03/inauguration-du-crds-et-du-rognat-sud.html [28.03.2016]

http://www.ndarinfo.com/Historique-du-Lycee-des-Jeunes-filles-Ameth-Fall_a5305.html [28.03.2016]

http://www.nhc-nam.org/site_info.php?id=67&site=Otavi_Bahnhof [15.03.2016]

http://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/ [01.04.2016]

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1643998,1,prezydent-gambii-oglosil-kraj-republika-

http://www.swakop.com/Swakopmund-Architecture-album/slides/AltesAmpsGericht.html[15.03.2016]

http://www.swakop.com/Swakopmund-Architecture-album/slides/HausHohenzollern.html [15.03.2016]

http://www.swakop.com/Swakopmund-Architecture-album/slides/KaiserlichesBezirksgericht.html, [15.03.2016]

http://www.swakop.com/Swakopmund-Architecture-album/slides/MarineDenkmal.html [15.03.2016]

http://www.swakop.com/Swakopmund-Architecture-album/slides/WoermannHaus.html [15.03.2016]

http://www.swakopmund.de/sehenswuerdigkeiten [16.03.2016]

http://www.theguardian.com/world/2013/oct/03/gambia-quits-commonwealth-yahya-jammeh [31.03.2016]

http://www.travelnewsnamibia.com/featured-stories/swakopmund-namibia-mondesa-township-tour [25.03.2016]

http://www.viator.com/tours/Swakopmund/Township-Tour-of-Swakopmund/d5541-2382SS1 [25.03.2016]

https://de.wikipedia.org/wiki/Otavi-Bahnhof [15.03.2016]

https://de.wikipedia.org/wiki/Woermannhaus_(Swakopmund) [15.03.2016]

https://en.wikipedia.org/wiki/Banjul [08.04.2016]

https://en.wikipedia.org/wiki/Barrackpore [25.03.2016]

https://en.wikipedia.org/wiki/Namib_High_School [15.03.2016]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bidonville [25.03.2016]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_%28S%C3%A9n%C3%A9gal%29 [05.03.2016]

https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/africa/namibia/katutura-township-tour-windhoek?page=1#post_21344031 [25.03.2016]

islamska.read [31.03.2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.747

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Andrzej Kowalczyk, Ada Górna, Krzysztof Górny

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642