Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w Korei Południowej

Przemysław Charzyński, Zbigniew Podgórski, Agata Kamecka

Abstrakt


Obserwowana ostatnio promocja kultury koreańskiej, a w konsekwencji i kulinariów dzięki m.in. filmom i dramom powoduje wzrost zainteresowania tą częścią świata, tym bardziej, że turystyka kulinarna, jest jednym z najmodniejszych obecnie trendów w turystyce. Kuchnia koreańska, podobnie jak w przypadku każdego innego regionu na świecie, jest związana z warunkami geograficznymi. Różnorodny klimat oraz długa i burzliwa historia sprawiły, że koreańskie potrawy różnią się od siebie, zależnie od regionu. Kuchnia koreańska uważana jest za jedną z najzdrowszych na świecie. W celu pozyskania informacji dotyczących postrzegania koreańskiej kuchni przez turystów przeprowadzono badania ankietowe. Grono respondentów stanowiło 160 turystów zagranicznych przebywających w Porto (w Portugalii), w tym 82 kobiety (51%) i 78 mężczyzn (49%). Zakres kwestionariusza ankiety, poza pytaniami składającymi się na charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów, obejmował kwestie znajomości kuchni koreańskiej: dań i składników, walorów smakowych, oceny stopnia opanowania wiedzy na temat kulinariów itp. Wyniki ankiety pokazały, że koreańska kuchnia nie została jeszcze dobrze rozpoznana przez turystów, zaledwie około 13% osób potrafiło wymienić choć jedną potrawę kuchni koreańskiej. Posiada ona potencjał rozwoju jako kuchnia etniczna i magnes dla turystów kulinarnych, zwłaszcza, że jest intensywnie promowana.

Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; Korea Południowa; festiwal kulinarny; Hallyu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burdelski M., 2013, Stosunki Polski z obydwoma państwami koreańskimi – wczoraj – dziś – jutro, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków. Państwo–Społeczeństwo–Kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 273-295

Charzyński P., Świtoniak M., Burneika D., Skorupskas R. 2015, Food tour in South-Eastern Turkey – in the search of culinary heritage. [w:] S. Sahin i P. Charzyński (red.) The cultural heritage and its sustainability in Europe. Pegem Akademi, Ankara, s. 51-68

Henderson J. C., Si Yun O., Poon P., Biwei X., 2012, Hawker centres as tourist attractions: the case of Singapore, „International Journal of Hospitality Management” 31, s. 849-855

Hong J.H., Yoon E.K., Chung S.J., Chung L., Cha S.M., O’Mahony M., Vickers Z., Kim K.O. 2011, Sensory characteristics and cross-cultural consumer acceptability of Bulgogi (Korean traditional barbecued beef). “Journal of Food Sciences” 76, s. 306–313

Iwicka R., 2013, Elementy koncepcji obangsaek w kuchni koreańskiej, „Fragile”, nr 1(19), s. 101-104

Joo N.M., Kennon L.R., Sim Y.J., Lee K.A., Jeong H.S., Park S.J., Chun H.J., 2001. The perception and preference of Americans residing in Korea for Korean traditional food. “Korean Journal of ome Economics”, nr 39, s. 15-23

Kim Y. G., Suh B. W., Eves A, 2010, The relationships between food-related personality traits, satisfaction, and loyalty among visitors attending food events and festivals, “International Journal of Hospitality Management”, nr 29, s. 216-226

Kowalczyk A., 2005, Turystyka Kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, nr 15, z. 1-2, s. 163-186

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesności, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-57

Kowalczyk A., 2014, Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, s. 6-31

Korean Spirit & Culture Promotion Project, 2008, Taste of Korea: Korean Cuisine Full of Wisdom and Nature, Republic of Korea

Lee J.Y., Kim K.J., Park J.H., Kim H.R., 2010, Preference and perception of Korean foods of foreign consumers by nationality. “Korean Journal of Food Culture” 25, s. 9-16

Long L. 1998, Culinary Tourism. A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness, [w:] L. Long (red.), Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington, s. 20-50

Matusiak A., 2009, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulinarnej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 4-19

Nam Y.-D., Chang H.-W., Kim K.-H., Roh S. W., Bae J.-W., 2009, Metatranscriptome analysis of lactic acid bacteria during kimchi fermentation with genome-probing microarrays, “International Journal of Food Microbiology”, nr 130(2), s. 140

Park K.-Y., Jeong J.-K., Lee Y.-E., Daily J. W. 2014, Health Benefits of Kimchi (Korean Fermented Vegetables) as a Probiotic Food, “Journal of medicinal food”, nr 17(1), s. 6-20

Privitera D., Nesci F. S., 2015, Globalization vs. local. The role of street food in the urban food system, “Procedia Economics and Finance”, nr 22, s. 716-722

Raymond J. Kimchi, One of World's Five Healthiest Foods, “The Seoul Times” 26/05/2016, s. 1-5

Smith S, Xiao H., 2008, Culinary tourism supply chains: a preliminary examination, “Journal of Travel Research”, nr 46(3), s. 289–299.

Swain M. R., Anandharaj M., Ray R. Ch., Rani R. P. 2014, Fermented Fruits and Vegetables of Asia: A Potential Source of Probiotics, “Biotechnology Research International”, DOI: 10.1155/2014/250424

Tomaszewska-Bolałek M., 2015, Tradycje kulinarne Korei, Wyd. Hanami, Warszawa

Žuromskaite B., 2009, Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 21-32

http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/visitorArrivals.kto [30.09.2016]

http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/turystyka-kulinarna/ [13.09.2015]

http://naturalbornvagabond.com/przewodnik-po-seulu/ [27.05.2016]

http://www.podroze.pl/aktualnosci/turystyka-kulinarna-nowy-trend-na-urlopowej-mapie-/4155/ [13.09.2015]

http://podroze.onet.pl/kulinaria/korea-poludniowa-seul-miasto-z-marzen/tv22f [13.09.2015]

http://seoulistic.com/travel-to-korea/complete-guide-korean-street-food-pictures/ [26.05.2016]

http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/kimjang-making-and-sharing-kimchi-in-the-republic-of-korea-00881 [27.05.2016]

http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists?RL=01063 [27.05.2016]

http://wkorei.blogspot.com/2014/09/co-warto-zobaczyc-w-korei.html [13.09.2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.757

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Przemysław Charzyński

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642