Muzea regionalne w Republice Czeskiej – różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib

Krzysztof Kołodziejczyk

Abstrakt


W artykule poddano analizie wybrane muzea regionalne w Republice Czeskiej, które mieszczą się w obiektach zabytkowych: zamkach i pałacach, klasztorach i świątyniach oraz ratuszach, kamienicach lub rezydencjach miejskich. Celem pracy jest określenie roli, jaką zabytkowa siedziba – a w zasadzie jej wnętrza – może pełnić w narracji muzeum (jedynie tło dla wystawionych zbiorów, integralna część ekspozycji czy też główna atrakcja przyciągająca odwiedzających). Artykuł ma głównie charakter przeglądowy. Przeprowadzone analizy wykazały dużą różnorodność podejść w badanym względzie, a ich efektem jest zestaw dobrych wzorców wykorzystania historycznych siedzib w ofercie muzealnej. Materiał do pracy autor uzyskał w czasie swoich podróży po Republice Czeskiej oraz w oparciu o literaturę i strony internetowe poszczególnych instytucji (w celu aktualizacji informacji). Dla pogłębienia analiz zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące m.in. liczby muzeów w całym kraju, liczby wystaw stałych i czasowych, powierzchni wystawienniczej, dodatkowej działalności instytucji muzealnych, ich finansów, ale przede wszystkim frekwencji.


Słowa kluczowe


muzeum; krajoznawstwo; zabytek; udostępnienie; Republika Czeska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Černohous A., 2012, Czech-Saxon Switzerland barrier-free, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Krásná Lípa

Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko: turistická mapa 1:40 000, 2015, SHOCart, Vizovice

Czechowicz B., 2006, Zamek w Jeseniku, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(60)/2006, s. 12–13

Děčín a okolí. Výlety pro pěší: turistické informace, 2015, Statutární město Děčín, Děčín

Expozice, b.r.w., www.muzeumbilavoda.cz/o-nas/expozice/ [31.05.2016]

Expozice osidlování Vidnavska, b.r.w, www.vidnava.cz/component/k2/k/59?Itemid=73 [31.05.2016]

Expozice ptactva, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/expozice-ptactva/9/5/0 [31.05.2016]

Galerie, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=112266&id_obce=12112 [31.05.2016]

Hauk J., b.r.w., Z historie Vodní tvrze v Jeseníku, [w:] Vodní tvrz Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník, s. 5–7

Hernychova vila, b.r.w., www.muzeum-uo.cz/o-muzeu/hernychova-vila [31.05.2016]

Historie, b.r.w., www.muzeumjaromer.cz/historie.htm [31.05.2016]

Historie děčínského muzea, b.r.w., http://muzeumdc.cz/historie/13/13 [31.05.2016]

Historie lapidária, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/lapidarium-trojice/historie/ [31.05.2016]

Historie muzea Ústí nad Orlicí, b.r.w., www.muzeum-uo.cz/o-muzeu/historie-muzea [31.05.2016]

Historie muzea Znojmo, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/O-muzeu/Historie-muzea [31.05.2016]

Historie zámku Děčín, b.r.w., www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/historie-zamku-&obr=6 [06.11.2015]

Historie zámku Valašské Meziříčí, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-kinskych/historie/ [31.05.2016]

Historie zámku Vsetín, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vsetin/historie-zamku/ [31.05.2016]

Hrádek – České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl, b.r.w., www.cms-kh.cz/hradek-muzeum-a-stredoveky-dul [31.05.2016]

Hrubý V., Paukrtová Z., Paukrt V., Svoboda L., Životská J., 1990, Hrady a zámky východních Čech, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, Pardubice

Janus K., 2015, Muzea i ludzie, [w:] Banaś A., Janus K. (red.), Laboratorium muzeum. Społeczność, Muzeum Warszawy, Warszawa, s. 9–19

Kamenný dům – stálé expozice, b.r.w., www.cms-kh.cz/kamenny-dum-expozice [31.05.2016]

Kołodziejczyk K., 2011a, Rychlebské hory (3): Stare Miasto pod Śnieżnikiem, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(121)/2011, s. 10–12

Kołodziejczyk K., 2011b, Rychlebské hory (10): Bílá Voda, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 11(128)/2011, s. 15–17

Kołodziejczyk K., 2012a, Rychlebské hory (12): Vidnava, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(130)/2012, s. 8–11

Kołodziejczyk K., 2012b, Rychlebské hory (16): Lipová-lázne i Horní Lipová, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 5(134)/2012, s. 9–13

Kołodziejczyk K., 2015, Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne, „Folia Turistica”, 35, s. 83–114

Kołodziejczyk K., 2016, Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 2/2016 (marzec–kwiecień 2016), s. 6–45

Kultura České Republiky v číslech. Vybrané údaje ze statistických šetření, 2015, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Laskowska J., 1996, Nowe tendencje w muzealnictwie, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa”, t. 50, z. 1–2, s. 66–75

Lyko A., b.r.w., Oddělení živé přirody Jesenicka aneb expozice fauny a flóry Jesenicka, [w:] Vodní tvrz Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník, s. 13–14

Mazurski K. R., 2000, Miłość i dramaty królewny Marianny, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”, Wrocław

Město na louce, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/mesto-na-louce/12/5/0 [31.05.2016]

Minoristký klášter, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/Minoristký-klášter [31.05.2016]

Model města, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=112259&id_obce=12112 [31.05.2016]

Moravská brána, Oderské vrchy. Turistická mapa 1:50 000, 2010, SHOCart, Vizovice

Muzejní expozice na děčínském zámku, b.r.w., http://muzeumdc.cz/articlesection/stale-expozice-na-zamku/9/0/0 [31.05.2016]

Muzeum, b.r.w., www.staremesto.info/turisticke-informacni-centrum/turisticke-informace/muzeum/ [31.05.2016]

Muzeum a galeria Hranice, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=67027&lng=0&menu= [31.05.2016]

Muzeum Broumovska. Benedintinské opatství sv. Václava, b.r.w., Město Broumov, Broumov (materiały promocyjne Muzeum Broumovska)

Muzeum Broumovska: stálá expozice, b.r.w., http://muzeum.broumovsko.cz/index.php?lang=cz [31.05.2016]

Muzeum města Police nad Metují, b.r.w., http://rmn.wz.cz/Muzeum-mesta-Police-nad-Metuji.html [31.05.2016]

Muzeum Vidnavska, b.r.w., www.jeseniky.net/muzeum-vidnava [31.05.2016]

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2010, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Nebeský R., 2003, Morawy Południowe. Na winnych ścieżkach, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków

Neubauerová M., b.r.w., Oddělení historie VMJ v Jeseníku a jeho nejvýznamnější sbírky, [w:] Vodní tvrz Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník, s. 7–9

Otruba I., Ptáček J., Švorc L., 2007, 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA, Praha

Pevnost Josefov, b.r.w., www.josefov.com [20.06.2016]

Podkrkonoší. Turistická mapa 1:50 000, 2006, SHOCart, Vizovice

Podyjí a Vranovská přehrada. Soubor turistických map 1:50 000, 2007, TRASA – obchodní společnost Klubu českých turistů, Praha

Pravěcí zemědělci, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/Expozice/Pravěcí-zemědělci [31.05.2016]

Region bez hranic. Města a obce Českosaského Švýcarska, b.r.w., Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Stálé expozice lapidária, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/lapidarium-trojice/stale-expozice/ [31.05.2016]

Stálé expozice Valašské Meziříčí, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-kinskych/stale-expozice/ [31.05.2016]

Stálé expozice Vsetín, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vsetin/stale-expozice/ [31.05.2016]

Statistics on culture 2014: Basic statistical data about the activities of cultural facilities in the Czech Republic, 2015, red. Radová J., Richtr J., National Information and Consulting Centre for Culture, Centre for Culture Information and Statistics, Praha

Synagoga, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=42006&lng=0&menu= [31.05.2016]

The Results of the Account of the Culture of the Czech Republic for 2010, 2012, Czech Statistical Office, National Information and Consulting Centre for Culture, Centre for Culture Information and Statistics, Praha

Tinzová B., 1999, Vincenz Priessnitz i uzdrowisko Gräfenberk, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník (przewodnik po wystawie w Muzeum V. Priessnitza)

Umění baroka, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/umeni-baroka/25/1/0 [31.05.2016]

Vlastivědné muzeum Jesenicka, b.r.w., www.muzeum.jesenik.net/ [31.05.2016]

Vystoupil J., Šauer M., 2012, Geography of tourism of the Czech Republic, [w:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (red.), Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 103–139

Vývoj lodní dopravy na Labi, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/vyvoj-lodni-dopravy-na-labi/7/5/0 [31.05.2016]

Wacięga S., 2016, Współczesne inspiracje muzeologiczne – relacja z pierwszej szkoły letniej w Czechach, http://muzeoblog.org/2016/09/06/inspiracje2016/ [18.12.2017]

Z historie muzea, b.r.w., www.muzeumbilavoda.cz/o-nas/z-historie-muzea/ [31.05.2016]

Základní statistické údaje o kultuře v České Republice 2014: I. díl – kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové obiekty, 2015, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Zámecká zbrojnice, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/muzejni-expozice-na-zamku/24/1/0 [31.05.2016]

Zámek Kinských Valašské Meziříčí, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-kinskych/ [31.05.2016]

Zámek v proměnách doby, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/zamek-v-promenach-doby/26/1/0 [31.05.2016]

Zámek Vsetín, b.r.w, www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vsetin/ [31.05.2016]

Zlínsko, Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistická mapa 1:50 000, 2013, SHOCart, Vizovice

Znojemský hrad, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/Expozice/Znojemský-hrad [31.05.2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.766

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Krzysztof Kołodziejczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642