Turystyka kulturowa na Spitsbergenie – stan obecny i możliwości rozwoju

Marek Wojciech Jaskólski, Łukasz Pawłowski

Abstrakt


Celem autorów pracy jest identyfikacja charakteru turystyki kulturowej na Spitsbergenie, poprzez przedstawienie jej stanu obecnego, charakterystykę walorów na których ona bazuje jak i określenie możliwości rozwoju. Wobec dzisiejszych możliwości komunikacyjnych rozwój turystyki obserwowany jest również w obszarach arktycznych. Spitsbergen należący do europejskiej części Arktyki stanowi skansen obecności człowieka w obszarach polarnych. Niniejszy artykuł przybliża historię eksploracji oraz działalności człowieka na Spitsbergenie, największej wyspie Archipelagu Svalbard. Opisuje ekspansję gospodarczą, a w szczególności ukazuje rozwój turystyki na tym obszarze. W artykule przedstawiono rodzaje zachowanych na Spitsbergenie zabytków kultury, omówiono formę i zakres prawny ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przedstawiono główne kierunki turystyczne. 


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; Spitsbergen; Arktyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, nr 13/ 3 (28)

Baird P.D., 1967, Świat polarny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Baldacchino G., 2006, Extreme Tourism. Lessons from the Worlds Cold Water Islands, Elsevier, Oxford, s. 170-291

Conway W.M., 1906, No Man's Land, a history of Spitsbergen from its discovery in 1596 to the beginning of the scientific exploration of the country, The University press, Cambridge

Dyson, R. G., 2004, Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick, „European journal of operational research”, nr 152 (3), s. 631-640

Długosz Z., 2002, Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Dolnicki P., Gawor Ł., 2012, Walory turystyczne wybranych regionów Spitsbergenu, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica III. Innowacyjność usług turystycznych układów przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 70-74

Gaworecki W., 2003, Turystyka, Wydanie IV (zmienione), PWE, Warszawa, s. 80-81

Geitz M., Norris S., Lier M., 2004, Cruise tourism on Svalbard- A risky business?, WWF International Arctic Programme,Oslo, s. 48-49

Grek-Pabisowa I., 1999 Światowe migracje staroobrzędowców od wieku XVII do czasów współczesnych. [w:] I. Grek-Pabisowa (red.), Staroobrzędowcy, Szkice z historii, języka, obyczajów, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 18

Gyimóthy S., Mykletun R.J., 2004, Play in adventure tourism: The Case of Arctic Trekking, „Annals of Tourism Research” nr 31 (4), s. 855-878

Karczewski A., Stanowski W., 2013, Rzeźba terenu [w:] Z. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (red.), Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 31-34

Maciejowski W., 2007, Walory turystyczne i formy turystyki w archipelagu Svalbard (Norwegia) [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, IGiGP UJ, Kraków:, s. 123-134

Lier M., Aarvik S., Fossum K., Von Quillfeldt C., Overrein Ř., Barr S., Hansen P.H, Ekker M., 2010, Protected Areas in Svalbard- Securing Internationally Valuable Cultural and Natural Heritage, Norwegian Directorate for Nature Management 2010

Roura R., 2010, Cultural Heritage Tourism in Antarctica and Svalbard: Patterns, Impacts, and Policie,[w:] M.C Hall, J. Saarinen (red.) Tourism and Change in Polar Regions Climate, environments and experiences,Routledge, Oxon, s. 180-203

Stewart E.J., Howell S.E.L., Draper D., Yackel J., Tivy A., 2007, Sea Ice in Canada's Arctic: Implications for Cruise Tourism, „Arctic”, nr 60 (4), s. 370-380

Stange R., 2008, Spitsbergen Svalbard, Druckerei Karl Keuer, Buetzow

Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, nr 2 (23), s. 71-72

Vistad I., Eide N.E., Hagen D.,Erikstad L., Landa A.,2008 Miljøeffekter av ferdsel og turisme i. Arktis. En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard, Norsk institutt for naturforskning, Lilehammer/Trondheim

Wartecki A., 2010, Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 4-15

https://archive.org/details/cu31924029850751 [07.02.2016]

www.miljodirektoratet.no/en/Legislation1/Acts/Svalbard-Environmental-Protection-Act/ [18.01.2016]

www.niku.no/en/research/research_projects/Cultural+Heritage+in+Polar+Regions+%28CULPOL%29.9UFRrY4L.ips [18.01.2016]

www.polar-kreuzfahrten.de/spitzbergen-reisen/kreuzfahrten-mit-kleinen-schiffen/preise-leistungen.html [08.03.2016]

www.riksantikvaren.no/en/Topics/Polar-heritage [08.01.2016]

www.spitsbergentravel.com [08.01.2016]

www.sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/Trykksaker/REISELIVSSTATISTIKK%20FOR%20SVALBARD%202014.pdf [12.02.2016]

www.sysselmannen.no/en/Toppmeny/The-Governor-of-Svalbard/The-Governors-Tasks/Environmental-management/Cultural-Hertiage-Management/ [12.02.2016]

http://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/kulldriften-i-svea-gar-i-dvale-6.158.412883.50be7c0774 [27.11.2016]

http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar/2016-09-26?fane=tabell&sort=nummer&tabell=279106[28.11.2016]

http://www.visitsvalbard.com/en/Brochures [20.02.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.800

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Marek Wojciech Jaskólski, Łukasz Pawłowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642