Turyści czy spacerowicze? Próba charakterystyki uczestników spacerów literackich

Agnieszka Pudełko

Abstrakt


W 2013 roku Kraków stał się częścią prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. W związku z tym oferta wydarzeń związanych z tą tematyką jest systematycznie poszerzana. Jednym z jej elementów są spacery literackie organizowane przez kilka instytucji w mieście. Jest to rodzaj oprowadzania po zakamarkach miasta związanych z pisarzami, ich dziełami lub innymi wydarzeniami istotnymi dla literatury. Głównym celem artykułu jest zbadanie odbiorców oferty spacerów literackich, przeprowadzone ze względu na konieczność podnoszenia jakości świadczonych usług. Poza celem stricte utylitarnym, badanie nakierowane jest na wypełnienie luki badawczej w zakresie znajomości potencjalnych uczestników turystyki literackiej. We wstępie tekstu zarysowana została specyfika spacerów literackich w kontekście turystyki kulturowej. Dalej przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, prowadzonych od kwietnia do października 2016 r., wsparte obserwacją prowadzoną w czasie oprowadzania grup i osób indywidualnych. Na koniec sformułowano rekomendacje do dalszych działań.


Słowa kluczowe


turystyka literacka; spacery literackie; Kraków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, Turyzm, nr 15/1-2

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Buczkowska K., 2010, Turystyka kulturowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B., 2013, Podstawy turystyki. Podręcznik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Kowalczyk A., 2010, Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, [w:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VI. Turystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 19-30

Kubicki P., Kraków: od miasta labiryntu do miasta palimpsestu, 2015, [w:] Ł. Klimek, B, Cisowska, Miejsce po – miejsce bez, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Michalak D., Koryś I., Kopeć J., 2016, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta, [w:] A. Mikos von Rohrscheidt (red.), OBCY W POZNANIU. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Wydawnictwo Kultour.pl, Poznań/ PROKSENIA, Kraków, s. 139-183

Pudełko A., 2014, Turystyka literacka w Małopolsce, „Turystyka kulturowa”, nr 9/2014, s. 75-91

Rybicka E., 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Wydawnictwo Universitas, Kraków

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, s. 223-265

Uchwała nr CXXI/1965/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXVII/632/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu Kraków – Miasto Literatury UNESCO

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884

Wöhler K. Marktorientiertes Tourismusmanagement: Tourismusorte – Leitbild

Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy turystyki”, nr 24 (1-2/2001), s. 21-31

Bydgoskie: śladem poezji, www.tylkotorun.pl/bydgoskie-sladem-poezji [07.03.2017]

Literacki Kraków. Spacer po literackim Krakowie prowadzi Łukasz Orbitowski, www.empik.com/kultura/apostrof/wydarzenie/literacki-krakow [07.03.2017]

Literackie spacery po Krakowie, http://miastoliteratury.pl/program/literackie-spacery-po-krakowie [17.01.2017]

Spacer literacki z Jackiem Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim! http://miastoliteratury.pl/rozdarta-zaslona-literacki-spacer-z-jackiem-dehnelem-i-piotrem-tarczynskim [07.03.2017]

Spacery literackie Warszawa z Sienkiewiczem, http://edukacja.warszawa.pl/kalendarium/13136-spacery-literackie-warszawa-z-sienkiewiczem [07.03.2017],

Spacery literackie, http://teatrnn.pl/domslow/spacery-literackie [07.03.2017]

Spacery Literackie. Rekordowe lato alternatywnych spacerów po Gdańsku! www.gdansk.pl/wydarzenia/Spacery-Literackie,w,17661[07.03.2017]

Spacery śladami Kacpra Ryxa i nie tylko, http://kacper-ryx.home.pl/spacer-po-krakowie [07.03.2017]

Spotkania Pod Gryfami Oraz Spacery Literackie, www.infocentrum.wroclaw.pl/index.php/home/archiwum-wydarzen/299-spotkanie-pod-gryfami?date=2016-10-19-16-00 [07.03.2017]

Zapraszamy na jesienne spacery Szlakiem literackiej ścieżki "Lalka", www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-380-zapraszamy_na_jesienne_spacery_szlakiem.html [07.03.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.802

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Agnieszka Pudełko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642