Turystyka a pielgrzymowanie - recenzja

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


Bez wątpienia pielgrzymki są najstarszym zjawiskiem zbiorowych podróży motywowanych sacrum, religia zaś uważana jest za integralną część kultury. Upoważnia to do zaliczenia pielgrzymek do turystyki kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt 2010; Różycki 2008; Jackowski 2001; Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej 2009], są one zresztą najstarszą znaną formą podróży kulturowych. W ostatnich czasach rozwinęły się także podróże o charakterze poznawczym do miejsc uznanych za ważne, podejmowane przez wierzących, jak i niewierzących. Taki typ wyjazdu, kiedy celem poznania jest dziedzictwo kulturowe związane z religią nazywany jest turystyką religijną lub religijno-kulturową. Złożoność fenomenu pielgrzymowania i uprawiania turystyki we współczesnym świecie była inspiracją dla dr Pawła Różyckiego do wnikliwego przyjrzenia się tym zjawiskom i ich wzajemnym relacjom. Efektem jego przemyśleń, studiów nad literaturą, podejmowanych badań jest oryginalna i ciekawa książka „Turystyka a pielgrzymowanie”, wydana w 2016 r. przez krakowskie wydawnictwo WAM.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, 2009, Pytanie – sformułowane przez P. Różyckiego – Jakie są perspektywy rozwoju trzech form turystyki: pielgrzymkowej, religijnej i kulturowej (w wąskim rozumieniu) na terenie Polski i w Europie? Które z nich będą dominować w najbliższych latach?, Turystyka Kulturowa, Nr 12

Jackowski A., 2001, Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Mikos v. Rohrscheidt A. , 2010, Turystyka kulturowa, KulturTur, Poznań, wyd. II

Różycki P., 2009, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.812

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Zygmunt Kruczek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642