A. Mikos v. Rohrscheidt: Turystyka Kulturowa w płynnej rzeczywistości (recenzja)

Janusz Hochleitner

Abstrakt


Przedłożony do zrecenzowania materiał został opracowany przez znanego badacza turystyki kulturowej. Dotychczasowy dorobek naukowy Autora monografii w dużym stopniu wpłynął na kierunek i metodologię badań nad turystyką kulturową w Polsce. Pisanie tej recenzji jest dla mnie dobrą okazją do podzielenia się raz jeszcze z Autorem swoimi przemyśleniami, o których dane mi było kilka razy odbyć z Nim bezpośrednią rozmowę. Na monografię składa się bowiem zbiór kilkudziesięciu - zaopatrzonych w aparat naukowy - esejów, których podstawą były obszerne wypowiedzi Autora w ramach toczącej się przez ostatnie trzy lata eksperckiej dyskusji krajowego środowiska badaczy turystyki kulturowej. Koordynuje ją czasopismo naukowe "Turystyka Kulturowa", którego Autor jest założycielem i redaktorem naczelnym.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armin Mikos von Rohrscheidt A. 2016, Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputatae, KulTour.pl, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.822

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Janusz Hochleitner

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642