Przyszłość biur podróży jako organizatorów turystyki kulturowej

Piotr Kociszewski

Abstrakt


Pytanie 71
Zagadnienie funkcjonowania biur podróży – organizatorów turystyki jest w Polsce w ostatnich latach najczęściej podejmowane w kontekście m.in. zabezpieczenia interesów klientów (casus upadków biur), jak i dyskusji o nowym porządku prawnym (casus implementacji dyrektywy unijnej do połowy 2018 roku). Warto jednak rozszerzyć owe rozważania o aspekty dotyczące przyszłego funkcjonowania touroperatorów w obliczu zachodzących wokół zmian – m.in. o charakterze demograficznym, ekonomicznym, społecznym, ale i technicznym. Z perspektywy profilu TK proponuję również zawęzić szerokie grono biur podróży do organizatorów turystyki działających na rynku turystyki kulturowej.
Proszę zatem o wskazanie, jakie w Państwa opinii kategorie czynników mogą mieć wpływ na obecne i przyszłe (w perspektywie 5-10 lat) funkcjonowanie biur podróży na rynku turystyki kulturowej? Czy w dynamicznej rzeczywistości zdywersyfikowanych kanałów dystrybucji istotną rolę odgrywa (jeszcze / wciąż?) stacjonarna siedziba? Czy konkretna lokalizacja (rozumiana jako właściwe usytuowanie) może być jeszcze czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną? I wreszcie – czy coraz większa popularność pakietowania dynamicznego to konkurencja czy jednak konstruktywne narzędzie dla sektora organizatorów turystyki?

Odpowiedzi:
dr Matylda Awedyk, Zakład Geoekologii Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu;
dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. Katedra Turystyki Wiejskiej UP w Poznaniu
dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW, TK Poznań /GSW Gniezno
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM w Olsztynie
Przemysław Buryan, Biuro Podróży Ideal Travel s.c., Koordynator Szlaku Piastowskiego
Dr Piotr Kociszewski, UW, Warszawa


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.854

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Piotr Kociszewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642