Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty

Piotr Dominik

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest analiza motywów podróży współczesnego turysty, ze zwróceniem uwagi na kulinaria jako na autentyczny kod kulturowy i źródło autentycznych doznań. Tekst został podzielony na kilka części. W pierwszej uwaga skupiona została na motywacjach inspirujących współczesnego turystę. Druga część zawiera typologię turystów w zależności od sposobu postrzegania rzeczywistości w podróży. W trzeciej części uwagę poświęcono kulinariom jako atrakcji turystycznej z uwzględnieniem kodu kulturowego potraw oraz turystyki kulinarnej. Ostatnia część to omówienie metodyki i wyników badań własnych, jakie przeprowadzono w kontekście wcześniejszej analizy literatury przedmiotu podjętego zagadnienia. W podsumowaniu znalazły się uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz. 


Słowa kluczowe


kod kulturowy; motywacje turystyczne; turystyka kulinarna; autentyczność; doznania turystów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armelagos G.J. 2010, The omnivore’s dilemma: The evolution of the brain and the deteminants of food choice. Journal of Anthropological Research, 66, s 161-186

Bell D., Valentine G., 1997, Consuming Geographes, London, Routledge 1997, [w:] A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

Boorstin D. 1992, Image. A Guide to Pseudo-Events in America. Harper & Row, N.Y, s. 85

Bruckner A. 1957, Dzieje kultury polskiej. T.1. s. 136

Buczkowska K, 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego. AWF, Poznań, s. 74-76

Byszewska I., Kurpińska G., 2012, Polskie smaki, Zysk i S-ka, Poznań

Clotaire R. The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do. New York, 2006. ISBN 978-0-7679-2056-8

Douglas M. 2007, Odszyfrowanie posiłku [w:] Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, Kęty

Dunaj B. (red.) 2001, Słownik współczesnego języka polskiego. Reader’s Digest Przegląd, Warszawa

Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, Prace i Studia Geograficzne, t. 52

Gardner N. 2009, A manifesto for slow travel, dostęp: http://www.hiddeneurope.co.uk/a-manifesto-for-slow-travel [6.12.2013]

Gracz I., Sankowski T. 2001, Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań, s. 108-110

Halik J. 2013, Turystyka w socjologicznej perspektywie; młodahumanistyka.com; Nr 1/2013

Higman B.W. 2012, Historia żywności. Wyd. Aletheia. Warszawa, s. 264-266

Kawałko N., Wójcik E. 2013, Kuchnie świata. Wyd. SBM.pl, Warszawa

Kłopotowska A. 2007, Podróżny turysta Deana Maccannela. [w:] Czarnecki W. (red.) Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej – wyzwanie XXI wieku. Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok , s. 75

Kumaniecki K. 1989, Słownik łacińsko-polski. PWN, Warszawa

Łeńska-Bąk K. 2010, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach.Wyd Uniwersytetu Opolskiego, Opole,

Lévi-Strauss C. 1972, Trójkąt kulinarny [w:] Twórczość, nr 2, s. 71-80

Lévi-Srauss C. 2008, Smutek tropików. Aletheia, Warszawa, s. 446

MacCannell D. 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa, Muza

MacCannell D. 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa

McCann, J. C. 2009, Stirring the Pot: A History of African Cusine. Athens, OH: Ohio University Press

Markiewicz E. 2015, W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problemu. Kultura-Historia-Globalizacja, nr 17, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 109-120

Markowski A. (red.), 2006, Słownik poprawnej polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Markuza B. 2013, Smak tropików. Kuchnie Pacyfiku. Zysk i S-ka. Poznań, s. 286-287

Matusik A. 2009, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska. Turystyka Kulturowa 2/2009, s. 4-18, www.turystykakulturowa.org (15.03.2017)

McCann J.C. 2009, Stirring the Pot. A history of African Cusine. Athens, OH, Ohio University Press

Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KMB, Gniezno

Minz S.W. 1996, Tasting Food, Tasting Freedom. Excursions into Eating, Culture, and the Past. Boston. Beacon Press

Montanari M. 2006, Food is Culture, Columbia University Press

Neel D. E., Pugh J. A. 2014, Jedzenie i uczty Jezusa. Wyd. Uniewrsytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 201-201

Nowacki M. 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych; Folia Turistica nr 23-2010; AWF w Krakowie, Kraków

Nunez T., A. (1963), Tourism, Tradition, and Acculturation: Weekendismo in a Mexican Village. Ethnology Vol.2, No 39jul, 1963), s. 347-152

Orłowski D., Woźniczko M. (2003), Dziedzictwo kulturowe wsi mazowieckiej ze szczególnym uwzględnie-niem regionalnych potraw w ofercie turystycznej skansenu w Sierpcu, [w:] Komercjalizm turystyki kulturowej, Leniartek M.K.(red.), Wyd. WSZ, Wrocław

Pabian B. 2007, Ciulim i tatarczuch – konkursowe specjały kuchni częstochowskiej, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, UO, Opole

Pine, B.J., Gilmore, J.H. 2007, Authenticity. What consumers really want, Harvard Business School Press, Boston

Podemski K. 2005, Socjologia podróży; Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Poznań

Przecławski K. 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki; Albis; Kraków

Różycki P. 2006, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków, s. 30-32

Selwyn T. (red.), 1996, The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, John Wiley,Chichester–New York

Suprewicz J. 2005, Socjologia turystyki. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin

Świtała-Trybek D. 2016, Sałatki mnicha, pierogi św. Jacka, kiełbaski z refektarza… na szlaku „świętych” smaków. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja WSTiJO, 1(17), s. 147-166

Wieczorkiewicz A. 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży; wyd. Universitas, Kraków 2012

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D. 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa

www.eatwith.com 15.03. 2017

www.minrol.gov.pl 15.09.2017




DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.870

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Piotr Dominik

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642