Turystyka kulturowa w dokumentach planistycznych wybranych krajów europejskich

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono problem rozwoju turystyki kulturowej w dokumentach planistycznych wybranych krajów europejskich. Analizy dokonano na podstawie państw, które generalnie nie są uważane za najważniejsze destynacje turystyczne w Europie (wielkość przyjazdowego ruchu turystycznego w tych krajach nie przekracza 10 mln turystów rocznie). Analizie poddano kilka elementów planowania strategicznego, w tym m.in. analizę SWOT, wizję, cele strategiczne, podstawowe produkty turystyczne oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój turystyki kulturowej. Wykazano, że turystyka kulturowa jest silnie akcentowana w krajowych dokumentach planistycznych, a w niektórych przypadkach – stanowi (lub ma stanowić) jeden z podstawowych produktów turystycznych.

Słowa kluczowe


dokumenty planistyczne; turystyka kulturowa; państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Draft Tourism Strategy for Northern Ireland to 2020, Department of Enterprise, Trade and Investment, Belfast 2010

Alejziak W., 2000, Programowanie rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym (aspekty metodologiczne), Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków (maszynopis)

Cultural Heritage Tourism Strategy 2005-2007, National Heritage Board of Sweden, Stockholm 2005

Cultural Tourism. Making It Work For You. A New Strategy for Cultural Tourism in Ireland, Fáilte Ireland, Dublin

Cultural Tourism Strategy for Wales, Wales Tourist Board, Cardiff 2003

Croatian Tourism Development by 2010, Ministry of Tourism, Republic of Croatia, Zagreb 2003

Development Plan and Policies of Slovene Tourism 2007-2011, Ministry of Economy, Ljubljana 2006

Facts and Figures Island of Ireland Overseas Visitors 2009, Tourism Ireland, Dublin-Coleraine 2010

Finland’s Tourism Strategy to 2020. Four Good Reasons to Promote Tourist Industry Development, Helsinki

Gibson H., 2002, Tourism: How Is It Organized?, University of Florida (materiał powielony)

Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.–2015. gadam, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, Rīga 2010

Mazurek J., 2000, Zagospodarowanie turystyczne, (w:) Podstawy turystyki, pod red. A. Szwichtenberga, Poltechnika Koszalińska, Koszalin

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji, czasopismo internetowe, www.turystykakulturowa.org, nr 1/2008

Montenegro Tourism Development Strategy to 2020, Podgorica 2008

National Eco-Tourism Strategy for Bulgaria, Sofia 2003

National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies, WTO, Madrid 1993

National Tourism Development Strategy 2009-2013, Government of the Republic of Macedonia, Skopje 2009

Overseas Tourism to Wales, Welsh Assembly Government, Cardiff 2010

Scotland – the Key Facts on Tourism 2009, VisitScotland, Edinburgh 2010

Scottish Tourism: The Next Decade. A Tourism Framework for Change, Scottish Executive, Edinburgh 2006

Strategija Razvoja Turizma Federacije Bosne i Hercegovine za Period 2008.-2018., Federalno Ministarstvo Okoliša i Turizma, Sarajevo

Strategy and Action Plan for the Development of the Albanian Tourism Sector Based on Cultural and Environmental Tourism, Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports, Tirana 2005

Tourism Development Strategy of the Slovak Republic until 2013 approved by the Slovak Government in Resolution No. 632 of 24 August 2005, Ministry of Economy, Bratislava 2005

Tourism Strategy 2006-2015 Parliamentary Resolution on Tourism Presented to Althingi at the 131st legislative assembly, 2004-2005, Reykjavik 2005

UNWTO World Tourism Barometer, August 2010, UNWTO, Madrid 2010
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.88

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jacek Borzyszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642