Budowa Domu Turystycznego w Warszawie jako odpowiedź na rozwój turystyki kulturowej w stolicy Polski w latach trzydziestych XX wieku

Kamil Potrzuski

Abstrakt


Warszawa międzywojenna była miastem, którego potencjał turystyczny w skali II Rzeczpospolitej był znaczny i stopniowo rósł. Przez cały okres międzywojenny zagospodarowanie turystyczne miasta nie zaspokajało jednak potrzeb obsługi rozwijającego się ruchu turystycznego. Wśród wielu niedomagań przygotowania Warszawy do przyjęcia wzrastającej liczby turystów wymieniano niedostateczną ilość miejsc noclegowych. Ponadto dostępne noclegi znajdowały się głównie w hotelach i dostępne były jedynie dla zamożnych przyjezdnych. Nieliczna ilość schronisk wycieczkowych pozostawiała natomiast wiele do życzenia, jeśli chodzi o standard i komfort wypoczynku. Władze miasta w latach trzydziestych zdawały sobie sprawę ze znaczenia turystyki dla promocji i podniesienia prestiżu miasta, a także rozwoju jego gospodarki. W drugiej połowie lat trzydziestych podjęto z inicjatywy Zarządu Miejskiego budowę Domu Turystycznego, którego pierwszą część otwarto wiosną 1938 r. Dom Turystyczny, nowoczesny modernistyczny gmach położony w pobliżu Śródmieścia – przy pl. Starynkiewicza – uzupełniał częściowo lukę w zagospodarowaniu turystycznym miasta, zapewniając kilkaset miejsc noclegowych dla wycieczek składających się ze średniozamożnych turystów. Stanowił też jeden z przykładów intensywnie eksponowanej w propagandzie władz miasta modernizacji stolicy. Jego budowa do wybuchu II wojny światowej nie została dokończona.

Słowa kluczowe


turystyka; infrastruktura; rozwój; Warszawa; okres międzywojenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe w Warszawie (APW) – Akta miasta Warszawy, Zarząd Miejski w m.st. Warszawie, Wydział Planowania Miasta, Referat Gabarytów, brak nr inw.

Archiwum Państwowe w Warszawie (APW)– Związek Propagandy Turystyki w m.st. Warszawie (ZPT), nr inw. 2232, sygn. 1-3

Bartnicka K., 2008, Między marzeniem a rzeczywistością. Oświata w 1918 roku [w:] Salon Niepodległości, red. A. Gabryś, M. Szewczyk, PWN, Warszawa

Budowa Domu Turystycznego przy pl. Starynkiewicza, 1938, Dziennik Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie, nr 66, s. 2

Chałupczak H., Browarek T., 1998, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, UMCS, Lublin

Chudoba T., 1998, Wprowadzenie do teorii turystyki, AWF, Warszawa

Dom turystyczny w stolicy, 1929, Polska Zbrojna, nr 3, s. 5

Gaj J., 2003, Zarys historii turystyki w Polsce, WSE, Warszawa

Gawkowski R., 2011, Wypoczynek w II Rzeczpospolitej, Dragon, Bielsko – Biała

Grzesiuk – Olszewska I, 1993, Świątynia Opatrzności i dzielnica Piłsudskiego: konkursy w latach 1929-1939, wyd. Sejmowe, Warszawa

Kasprzycki J., 2004, Korzenie miasta, t. I – Śródmieście Południowe, VEDA, Warszawa

Landau Z., Tomaszewski J., 1999, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa

Leśniakowska M., 1998, Architektura w Warszawie, Arkada, Warszawa

Łozińscy M. i J., 2012, W kurortach przedwojennej Polski – narty, dansing, bridż, PWN, Warszawa

Mączak A., 1998, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Novus Orbis, Gdańsk

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Millenium, Gniezno

Na olimpijskiej bieżni i w boju. Z Pauzaniasza wędrówki po Helladzie księgi V i VI, 1968, przekład, opracowanie J. Niemirska – Pliszczyńska, Ossolineum, Wrocław

Narodowe Archiwum Cyfrowe - Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji, sygn. 1-S-3800

Orłowicz M., 1934, Uwagi o potrzebach turystycznych Warszawy, Kronika Warszawy, nr 1/2, s. 22-32

Orłowicz M., 1937, Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicy, wyd. 3, Biblioteka Polska, Warszawa

Otwarcie Domu Turystycznego w Warszawie, 1938, Gazeta Polska, nr 62, s. 2

Otwarcie Domu Turystycznego w Warszawie, 1938, Samorząd miejski, nr 8, s. 644-645

Pawlikowska-Piechotka A., 2009, Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach Warszawy, Novae Res, Gdynia

Piątek G., 2016, Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego, wyd. AB, Warszawa

Potrzuski K., 2014, Infrastruktura sportowa w polityce inwestycyjnej m.st. Warszawy w latach 1934-1939 [w:] Wychowanie fizyczne jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji, red. J. Nowocień, K. Zuchora, AWF, Warszawa

Potrzuski K., 2016, Obiekty infrastruktury sportowej jako atrakcja turystyczna międzywojennej Warszawy, Turystyka Kulturowa, nr 4, s. 38-55

Punicki S., 1929, Zagadnienie turystyki w Polsce, przedm. S. Starzyński, PTK, Warszawa

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa

Słonimski A., 2001, Kroniki tygodniowe 1932-1935, oprac. R. Habielski, LTW, Warszawa

Springer F., 2015, 13 pięter, Czarne, Wołowiec

Szymański L., 1995, Kultura fizyczna w polityce II Rzeczpospolitej, AWF, Wrocław

Ślusarczyk J., 2008, Historia turystyki [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiarski, PWN, Warszawa

Topolski J., 1973, Metodologia historii, PWN, Warszawa

Trybuś J., 2012, Warszawa niezaistniała – niezrealizowane projekty architektoniczne i urbanistyczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa

U stóp boga Apollona. Z Pauzaniasza wędrówki po Helladzie księgi VII, IX, X, 1989, przekład J. Niemirska – Pliszczyńska i H. Podbielski, oprac. H. Podbielski, Ossolineum, Wrocław

W r. 1940 stanie dom turystyczny w stolicy, 1938, Posiew, nr 24

W roku bieżącym do dyspozycji będzie 700 miejsc, 1939, Warszawski Dziennik Narodowy, nr 54 B, s. 8

W świątyni i micie. Z Pauzaniasza wędrówki po Helladzie księgi I, II, III, VII, 1973, przekład, wstęp, komentarz historyczno-literacki J. Niemirska-Pliszczyńska, Ossolineum, Wrocław

Wagner K., 1938, Hotelarstwo, Kronika Warszawy, nr 3, s. 156-170

Warszawa w liczbach. 1939, Wydawnictwo Wydziału Statystycznego Zarządu m.st. Warszawy, Warszawa

Warszawski dom turystyczny przy ul. Starynkiewicza, Kurier warszawski, nr 76, wyd. wiecz., s. 6

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

www.lotur.eu/UploadFiles/524/178/1265187566-Historia_turystyki_w_Polsce_DOT_IT.pdf [10.08.2017], (Gryszel P., Zarys historii turystyki w Polsce, b.d.)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.890

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Kamil Potrzuski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642