Ochrona przeszłości dla teraźniejszości: rozwój dziedzictwa turystycznego Gruzji

Nikoloz Kavelashvili

Abstrakt


Turystyka jest jedną z najważniejszych branż na świecie, odgrywa kluczową rolę w rozwoju i konkurencyjności wielu regionów. Pomimo rosnącej debaty w literaturze na temat instytucji dziedzictwa kulturowego i turystyki na rzecz konkurencyjności regionów, relacja między dziedzictwem kulturowym a konkurencyjnością pozostaje w dużej mierze niezbadana, szczególnie w odniesieniu do mediacyjnej roli odgrywanej przez turystykę. Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie istniejących powiązań między sektorem turystyki i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Gruzji. W tym celu artykuł opiera się na kilku wywiadach przeprowadzonych zarówno z władzami, jak i ekspertami terenowymi. Następnie odbywa się dyskusja na temat tego, w jaki sposób kluczowi gracze postrzegają pojęcia autentyczności i komercjalizacji poprzez kształtowanie poszczególnych rodzajów gruzińskiej turystyki głęboko zakorzenionych w dziedzictwie kulturowym. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (tak materialnego, jak i niematerialnego) w turystyce jest bardzo istotną kwestią w Gruzji, ponieważ zakłada ona z jednej strony ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego w kraju, a z drugiej strony kładzie nacisk na rozwój turystyki kulturowej poprzez szeroko pojęte stosowanie najlepszych "wzorców" produktów turystycznych. Badania pokazują, że w Gruzji brakuje skutecznego zarządzania dziedzictwem. Badacz sugeruje, że główne zadania, jakie powinien wykonywać sektor turystyczny w Gruzji, ma przyczynić się do identyfikacji dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrony i (samo)utrzymania w wyniku rozwoju turystyki. Podstawowym warunkiem dla jakościowej turystyki jest dobrze zachowane materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Wyniki badań mogą pomóc zrozumieć władzom państwowym i samorządowym związki i relacje potrzebne dla udanej współpracy instytucjonalnej, gdzie turystyka jest w synergii z sektorem dziedzictwa kulturowego, co spowoduje podwyższenie konkurencyjności regionu.

Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; turystyka; Gruzja; zachowanie; autentyczność; kuchnia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aitchison, C., MacLeod, N.E. & Shaw, S.J., 2014. Leisure and tourism landscapes: Social and cultural geographies, London: Routledge

Alberti, F.G. & Giusti, J.D., 2012. Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The Motor Valley cluster. City, Culture and Society, 3(4), pp.261–273

Boyne, S., Hall, D. & Williams, F., 2003. Policy, support and promotion for foodrelated tourism initiatives: a marketing approach to regional development. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14(3/4), pp.131–154

Cohen, E., 2004. Contemporary Tourism-Trends and Challenges. In S. Williams, ed. Tourism: The nature and structure of tourism. London: Routledge, pp. 351–365

Creswell, J.W., 2012. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, London: SAGE publ

Department of Tourism and Resorts of Adjara Autonomous Republic, 2016. Guided Tours in Adjara. Available at: http://adjara.gov.ge/branches/default.aspx?gid=7 [Accessed November 12, 2017]

Devidze, E. & Gigauri, L., 2015. Promotion of Cultural Heritage Tourism in Chokhatauri District in Georgia. In V. Katsoni, ed. Cultural Tourism in a Digital Era. Switzerland: Springer, pp. 113–119

Euro East Culture, 2014. Cultural Heritage National Policy of Georgia, Tbilisi

Fairclough, G., 2009. New heritage frontiers. In Heritage and beyond. pp. 29–41

Georgian National TourismAdministration, 2015. Georgian Tourism in Figures, Tbilisi

Giaccardi, E., 2012. Heritage and Social Media Understanding heritage in a participatory culture E. Giaccardi, ed., Florence: Routledge

Guntsadze, M. & Tsakadze, V., 2017. Agriculture of Georgia, Tbilisi

Gurushidze, M. et al., 2014. Genetic diversity of Vitis vinifera in Georgia: relationships between local cultivars and wild grapevine, V. vinifera L. subsp. sylvestris. Genetic resources and crop evolution, 61(8)

Hewison, R., 1987. The Heritage Industry, London: Methuen

Hobsbawm, E. & Ranger, T., 2012. The Invention of Tradition E. Hobsbawm & T. Ranger, eds., New York: Cambridge University Press

Hoffman, B.T., 2006. Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Practice B. T. Hoffman, ed., New York: Cambridge University Press

James, K.J., 2014. Tourism, Land and Landscape in Ireland: The Commodification of Culture, London: Routledge

Japaridze, D., 2008. Georgian cultural tourism: Trends and prospects, Tbilisi

Judy, M.K., 2008. Georgian Cultural Heritage as an Economic Resource - Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures. In Tbilisi: Eurasie Partnership Foundation

Kurin, R., 2004. Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention: a critical appraisal. Museum International, 56(1-2), pp.66–77

Kvaratskhelia, N., 2009. Cultural Tourism

Long, D.L., 2000. Cultural heritage management in post-colonial polities: not the heritage of the other. International Journal of Heritage Studies, 6(4), pp.317–322

MacCannell, D., 1992. Empty meeting grounds: The tourist papers, London: Routledge

Macdonald, S., 1997. A people’s story: Heritage, identity and authenticity. In C. ROJEK & J. URRY, eds. Touring cultures: Transformatins of travel and theory. London: Routledge

Mancini, M., 2001. Conducting tours: A practical guide, Cincinnati: Southwestern Publishing

McDonnell, I., 2001. The Role of the Tour Guide in Transferring Cultural Understanding, Sydney

McKercher, B. & Du Cros, H., 2012. Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage management B. McKercher & H. Du Cros, eds., London: Routledge

Richter, L., 2005. The Politics of Heritage Tourism Development: Emerging Issues for the New Millennium. In D. G. Pearce & R. Butler, eds. Contemporary Issues in Tourism Development. London: Routledge

Rosen, D.E. & Purinton, E., 2004. Website design: viewing the web as a cognitive landscape. Journal of Business Research, 57(7), pp.787–794

Schreier, M., 2012. Qualitative Content Analysis in Practice M. Schreier, ed., Los Angeles: SAGE publ

Surguladze, I., 2003. Mythos, Cult, Ritual, Tbilisi: Tbilisi University Press

The Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia, 2016. Culture Strategy 2025, Tbilisi

Timothy, D.J. & Boyd, S.W., 2006. Heritage tourism in the 21st century: Valued traditions and new perspectives. Journal of heritage tourism, 1(1), pp.1–16

Tomlinson, J., 1991. Cultural Imperialism: A Critical Introduction, London: Pinter

Topchishvili, R., 2010. Ethnography / Ethnology of Georgia, Tbilisi: Universal Publishing

Towner, J., 1985. The grand tour: A key phase in the history of tourism. Annals of tourism research, 12(3), pp.297–333

Watson, G.L. & Kopachevsky, J.P., 1994. Interpretations of tourism as commodity. Annals of Tourism Research, 21(3)

Westney, D.E., 2016. Institutionalization Theory and the Multinational Corporation. In D. E. Westney & S. Ghoshal, eds. Organization theory and the multinational corporation. London: St. Martin’s Press

Williams, R., 2014. Keywords: A vocabulary of culture and society, New York: Oxford University Press

Wright, P., 2009. On living in an old country, New York: Oxford University Press


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Nikoloz Kavelashvili


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642