Chronotop Lubelszczyzny. Ocena atrakcyjności regionu dla turystyki literackiej z wykorzystaniem bonitacji punktowej

Joanna Roszak, Grzegorz Godlewski

Abstrakt


Celem analiz zawartych w artykule jest wykreowanie obrazu potencjału literackiego i turystycznego Lubelszczyzny w oparciu o metody bonitacji punktowej i mapy atrakcji. Autorzy skupili się przede wszystkim na literackich reprezentacjach miast i miejskich śladach literackich (m.in. muzea i pomniki-ławki pisarzy) w jednym ze wschodnich województw Polski. Kluczowym uzasadnieniem podjęcia tematu jest brak pogłębionych badań tego obszaru. W ocenie autorów w literackim segmencie turystyki kulturowej tkwi istotny potencjał. Może on jednocześnie przeistoczyć się w aplikacyjne rozwiązania produktowe w przemyśle turystycznym.
Liczba miejsc związanych z pisarzami i pisarkami osadzonymi w przestrzeni Lubelszczyzny jest pokaźna. Warto je uwzględniać w przewodnikach oraz na przebiegu szlaków i tras turystycznych. Potencjał turystyki literackiej rośnie, a w dobie przemian globalizacyjnych będzie z pewnością wykorzystywany jako mocna strona regionu i magnes przyciągający odwiedzających.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka literacka; Lubelszczyzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin M., 1974, Czas i przestrzeń w powieści, przeł. Jerzy Faryno, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 273-311

Bellos D., 1995, Georges Perec. Życie w słowach, przeł. Jakub Kozioł, „Literatura na Świecie”, nr 11-12

Bieńczyk G., 2003, Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa

Błoński J., 1972, Miasta, „Teksty”, nr 1, s. 80-89

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań

Buczkowska K., 2009, Literatura podróżnicza faktu niedocenioną niszą turystyki literackiej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 4-13

del Pilar Blanco M., Peeren E. (red.), 2013, The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory, Bloomsbury, London-New Delhi, New York, Sydney

Dres J., 2013, Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz, przeł. Natan Okuniewski, MF Studio, Warszawa

Glendening J., 1997, The High Road Romantic Tourism. Scotland and Literature, 1720-1820, Palgrave Macmillan, Basingstoke

Herbert D., 2001, Literary places, tourism and the heritage experience, „Annals of Tourism Research”, vol. 28(2), s. 312-333

http://teatrnn.pl/leksykon/node/3322/georges_perec_1936%E2%80%931982

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2003, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Wyd. PROKSENIA, Kraków

Książek M., 2015, Droga 612, Fundacja Sąsiedzi, Białystok

Márai S., 2011, W podróży, przeł. Teresa Worowska, „Zeszyty Literackie”, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Perec G., 1969, La dispiration, L’imaginaire Gallimard

Perec G., 2010, Gabinet kolekcjonera, przeł. Wawrzyniec Brzozowski, Wydawnictwo Lokator, Kraków

Perec G., 2012, Urodziłem się, przeł. Jacek Olczyk, Urodziłem się. Eseje, pod red. Jacka Olczyka, Wydawnictwo Lokator, Kraków

Perec G., 2014, W albo wspomnienie z dzieciństwa, przeł. Wawrzyniec Brzozowski, Wydawnictwo Lokator, Kraków

Proust M. (a) (bez daty wydania), Utracona, przeł. Magdalena Tulli, Wolne Lektury

Proust M. (b) (bez daty wydania), Uwięziona, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Wolne Lektury

Robinson M., Anderson H. Ch. (Ed.), 2002, Literature and tourism: Essays in the reading and writing of tourism, London: Thomson International

Roszak J. Godlewski G., 2013, Homo Legens as Homo Turisticus: Toward the Methodology of Literary Tourism, „Folia Turistica”, nr 28(2), AWF, Kraków

Roszak J., Godlewski G., 2015, Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławeczki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 6-19

Rybicka E., 2011, Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne, „Rocznik Komparatystyczny”, nr 2, s. 141-161

Schwartz P., 1988, Georges Perec. Traces of His Passages, Summa Publications, Birmingham, Alabama

Smith K. A., 2003, Literary Enthusiasts as Visitors and Volunteers, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 5, No. 2, s. 83-95

Watson N. J. (red.), 2009, Literary Tourism and Nineteenth-Century Culture, Palgrave Macmillan, Basingstoke

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 22-33

Yiannakis J. N., Davies A., 2012 Diversifying rural economies through literary tourism: a review of literary tourism in Western Australia, „Journal of Heritage Tourism”, Vol. 7, No. 1, s. 33-44

Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, nr 1-2, s. 21-31
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.902

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642