Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Chełmna i powiatu chełmińskiego

Marcin Gorączko, Michał Targowski

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Słowa kluczowe


Chełmno; powiat chełmiński; potencjał; waloryzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachanek J., Kirkowski R. 1993, Lisewo i okolice. Zarys dziejów do roku 1946, Urząd Gminy Lisewo, Lisewo

Bielski M., Bielska-Krawczyk J., Małecki J. A. 1998, Wabcz gmina Stolno. Zespół dworsko-parkowy, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Toruń

Biskup M. (red.) 1987, Dzieje Chełmna i jego regionu: zarys monograficzny, PWN, Warszawa

Brudnicki R., Jaroszewska-Brudnicka R. 2010. Wielkie dziedzictwo małego miasta. Atrakcyjność turystyczna w opinii mieszkańców Chełmna, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, UW, Warszawa, 427–438

Bykowski W. 2005. Kujawsko-pomorskie dla każdego, Przewodnik turystyczny po najciekawszych miejscach województwa, TPDW, Bydgoszcz

Bykowski W., Gonia R. 2006, Odkryj Dolinę Dolnej Wisły, Przewodnik dla aktywnie zwiedzających, TPDW, Gruczno

Chełminiak M. 2006, Chełmno zabytkami malowane, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz

Chrapkowski B., Rejmanowski M. 1997, Trzebcz Szlachecki gmina Kijewo Królewskie. Zespół dworsko-parkowy, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Toruń

Chrzanowski T., Kornecki M. 1991, Chełmno, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Chudziak W., Noryśkiewicz A.M. (red.) 2016, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie: studia archeologiczno-paleobotaniczne, Seria:Mons Sancti Laurentii; t. 8, Wydaw. UMK, Toruń

Czacharowski A. (red.) 1999, Chełmno [w:] Atlas historyczny miast polskich, Prusy Królewskie i Warmia, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, UMK, Toruń

Dąbrowski D. 2009, Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim, Turystyka Kulturowa, 9, 27-48

Domasłowski J. 1983, Kościół i dawny klasztor cysterek w Chelmnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Gonia R., Budzyński T. 2012, Twierdza Chełmno: przewodnik turystyczny, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Gruczno

Grzeszna-Kozikowska A. (red.) 2013, Chełmno: miasto zakochanych: przewodnik, Urząd Miasta Chełmna, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

Grzeszna-Kozikowska A. Soborska-Zielińska A. 2002, Chełmno Miastem Zabytków i Zieleni, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno

Harłoziński K., Barwińska-Szczutkowska G. 2013, Historia i walory turystyczne Chełmna, Journal of Health Sciences, 3(14), 142-145

Jasiński T. 1980, Pierwsze lokacje miast nad Wisłą. 750 lat Torunia i Chełmna, Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń

Kałdowski J. 1984, Ratusz w Chełmnie, Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń

Kałdowski J., 1988, Z dziejów Chełmna, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno

Kardasz S. (red) 1996, Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 4: Dekanat Chełmiński, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11: Dawne woj. bydgoskie, z. 4: Dawny powiat chełmiński, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1976

Kisielewski P. (red) 2017, Twierdza Chełmno. Mapa przyrodniczo-turystyczna skala 1:15 000, Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły, Wydawnictwo Compass, Kraków

Kranz-Domasłowska L., Domasłowski J. 1991, Kościół farny w Chełmnie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań

Mroczko T. (red.) 1980, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa

Pająkowski J. (red.) 2015, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, T.I i II, Polskie Wydawnictwo Reklamowe, Toruń

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Chełmno 2015

Praca zbiorowa 1967, Chełmno. Przewodnik, Wydawnictwo Morskie, Gdynia

Praca zbiorowa 2010, Przyroda i dziedzictwo kulinarne Doliny Dolnej Wisły, skala 1:50 000, TPDW, Gruczno

Praca zbiorowa 2016, Chełmno malowane.... XII Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury Chełmno 2016, Wydawnictwo PWR Toruń, Chełmno

Praca zbiorowa 2016, Twierdza Chełmno, Wydawnictwo SGK Tomasz Kowalski, Grudziądz

Rafiński S. 2006, 2015, Chełmiński słownik biograficzny, t. 1-2, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno

Raszeja Z. 2007, Chełmno (castrum et oppidum Culmen) i miejscowości w pobliżu na tle dziejów Polski i Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Rozynkowski W. 2014, Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie, Toruń

Skurzyński P. 2006, Ziemia chełmińska: przewodnik turystyczny, Wydawnictwo "Region", Gdynia

Soborska-Zielińska A. 2001, Chełmińskie pomniki i tablice pamiątkowe, Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno

Soborska-Zielińska A., 1999, Parki i ogrody Chełmna, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego, Chełmno 2016

Strategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2025, Westmor Consulting, Chełmno 2014

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasta Chełmna, Chełmno 2005

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020 (Chełmno, 2016)

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020, Chełmno 2015

www.muzeumchelmno.pl (Muzeum Ziemi Chełmińskiej)

www.nimoz.pl (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – opracowania dotyczące chełmińskiego Pomnika Historii)

www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkchin (Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego)

www.powiat-chelmno.pl (Starostwo Powiatowe w Chełmnie)

www.tpdw.pl (Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły)

www.twierdzachelmno.pl (Stowarzyszenie "Twierdza Chełmno"

www.zastepchelminski.pl (Stowarzyszenie "Zastęp Rycerski z Chełmna")

Zielińska-Melkowska K. 1984, Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251), Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń

Zieliński M. G. 2007, Chełmno civitas totius Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.923

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Marcin Gorączko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642