Treść i forma map wykorzystywanych w turystyce historyczno-militarnej

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


Artykuł dotyczy map przydatnych dla uprawiania turystyki historyczno-militarnej. Ponieważ może ona być przedmiotem zainteresowania osób o różnym doświadczeniu turystycznym, jak i zróżnicowanej wiedzy w zakresie historii, przyrody, czy techniki, oczekiwania turystów względem map ułatwiających podejmowanie tej formy aktywności są bardzo różne. Również fakt, iż te same miejsca związane z historią wojen i wojskowości bywają odwiedzane przez turystów z różnych krajów, a nawet odmiennych kręgów kulturowych, oznacza, że przygotowywane z myślą o nich mapy powinny spełniać szereg założeń dotyczących ich treści i formy, po to aby spełniały swoje zadania. W artykule przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać mapy powstające z myślą o osobach interesujących się turystyką historyczno-militarną, jak również zwrócono uwagę na ich formę. Omawiając problem zasygnalizowany w tytule, w artykule przywołano przykłady konkretnych map, wskazując na ich mocne i słabe strony w kontekście potrzeb użytkowników zainteresowanych turystyką historyczno-militarną.


Słowa kluczowe


mapa; treść mapy; turystyka historyczno-militarna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arsenał. Muzeum Fortyfikacji i Broni, 2014, Miasto Zamość, Zamość

Bataille d’Alsace. Nov. 1944 – Mars 1945, Pneu Michelin, 104, Réimpression de la carte historique de 1947/Battle of Alsace. Nov. 1944 – March 1945, Pneu Michelin, 104, Reprint of the 1947 map, 1992, MICHELIN et Cie., Clermont-Ferrand

Battle Map. Battle of The Crater, https://www.civilwar.org/learn/maps/battle-crater (20.10.2017)

Bzura 1939, „Wielkie bitwy”, bez roku wydania, Demart S.A., Warszawa

Česká republika. Vojenské památky, 2000, B.A.T. Program s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

Československé opevnění 1935-1938. Náchodsko, 2000, Sdružení muzeí čs. opevnění Náchod, Náchod

Chancellorsville animated map, https://www.civilwar.org/learn/maps/chancellorsville-animated-map (20.10.2017)

Clawson Marion, http://www.foresthistory.org/ead/Clawson_Marion.pdf (15.11.2014)

Gettysburg segway, http://www.segtours.com/images/routemap.jpg (20.10.2017)

Inscenizacje historyczne na Mazowszu, bez roku wydania, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa

Interactive Map of the Battle of Gettysburg, https://www.smithsonianmag.com/history/A-Cutting-Edge-Second-Look-at-the-Battle-of-Gettysburg-1-180947921 (20.10.2017)

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kaprowski W., 1973, Potrzeba opracowania map turystycznych na podkładzie mapy topograficznej, [w:] „Problemy kartografii turystycznej. Kraków 2-4.X.1970 r. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych”, t. 2, PTG – Komisja Kartograficzna/Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Kraków-Warszawa, s. 46-51

Kowalczyk A., 2015, Kartografia turystyczna – problemy metodologiczne i metodyczne, [w:] Turystyka w badaniach geograficznych. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, tom 15, s. 9-31

La bataille du chemin des Dames, le contexte, http://historyweb.fr/wp-content/uploads/2014/07/chemin-des-dames-premiere-guerre-mondiale-site-histoire-historyweb-3.jpg?x82533 (20.10.2017)

Le Chemin des Dames, Guides illustrés Michelin des champs de bataille, 1920, Michelin & Cie, Clermont-Ferrand, Michelin Tyre Co. Ltd., London, Michelin Tire Co., Milltown, NJ, USA

Maceachren, A. M., 1995, How maps work: representation, visualization, and design, The Guilford Press, New York – London

Mapa Powstania Warszawskiego 1 VIII – 2 X 1944, skala 1:15 000, 2004, ΠTRKartografia, Warszawa

Markowska D., 1973, Stan prac nad ujednoliceniem znaków kartograficznych na polskich mapach turystycznych, [w:] „Problemy kartografii turystycznej. Kraków 2‑4.X.1970 r., Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, t. 2”, PTG - Komisja Kartograficzna/Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Kraków-Warszawa, s. 70-73

Mccleary Jr. G. F., 2009, Confronting the tourist map: divergent purposes and disparate users, „Proceedings of the 24th International Cartographic Conference”, Santiago de Chile, Chile, 15–21 November 2009, http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/23_3.pdf [dostęp 26.07.2014]

Medyńska-Gulij B., 2003, Wizualizacja treści map turystycznych, [w:] „Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii, XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna – Kraków 2003”, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, 24, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 95-98

Medyńska-Gulij B., 2012, Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungfront Oder-Warthe Bogen) – die größte historische Militärbunkeranlage in Europa/Międzyrzecz Fortification Region – the largest military basements in Europe/Мезерицкий укреплённый район – крупнейшие в Европе послевоенные подземелья, bez roku wydania, Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy, Pniewo

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa – zagadnienia ogólne [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), „Militarna turystyka kulturowa”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-45

Moores Creek, http://npplan.com/wp-content/uploads/2014/07/Moores-Creek-Trails.jpg (20.10.2017)

Naučná stezka 1866. Les Svíb, 2008 Komitét pro uzdržování památek z války roku 1866, Hradec Králové

Operacja łódzka 1914-1915. Cmentarze i mogiły/Лодзинская операция 1914-1915. Кладбища и могилы / Operation Lodsch (Schlacht bei Lodz). Friedhöfe und Grab, 2009, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Łódź

Przewodnik. Twierdza Modlin. Park Trzech Kultur, bez roku wydania, bez miejsca wydania

Ratajski L., 1973, Problematyka międzynarodowej unifikacji znaków kartograficznych i jej zastosowanie do map turystycznych [w:] „Problemy kartografii turystycznej. Kraków 2‑4.X.1970 r.”, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, t. 2, PTG – Komisja Kartograficzna/Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Kraków-Warszawa, s. 74-78

Roszczewska M., Zalewski W., 2003, Mapa topograficzna jako podkład map turystycznych [w:] „Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii, XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna – Kraków 2003”, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, 24, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 17-27

Ruiny Starego Miasta i Twierdzy Kostrzyn, bez roku wydania, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Kostrzyn nad Odrą

Seige of Orleans: 12 October 1428 to 8 May 1429, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WlflEz05V69-2kfkvJhH7uB9VD8&msa=0&hl=en&ie=UTF8&ll=47.89842416744928%2C1.9078830000000835&spn=0.008328%2C0.010533&t=h&vpsrc=6&source=embed&z=16 (20.10.2017)

Sirko M., 2003, Zarys dorobku kartograficznego prof. Eugeniusza Romera, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, LVIII, 11, Sectio B, s. 213-222

Szlak Fortyfikacji Mazurskich, 2016, wydanie II, mapa i większość szkiców nie ma podanej skali, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki, Olsztyn

Szlak frontu wschodniego I wojny światowej 1914-1918, skala mapy ok. 1:1 200 000, bez roku wydania, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin

Szlak frontu wschodniego I wojny światowej na Mazowszu. Przewodnik turystyczny, 2016, Województwo Mazowickie – Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Warszawa

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie warmińsko-mazurskim, przy mapach nie podano skali, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki, Olsztyn

Szlakiem I wojny światowej regionu łódzkiego, skala 1:280 000, 2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Łódź

Szlakiem obiektów militarnych regionu łódzkiego, 2013, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Łódź

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej” na terenie powiatu legionowskiego. Mapa turystyczna 1:40 000. Opis miejsc historycznych, wydanie drugie zmienione, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Legionowo

Twierdza Kostrzyn, bez roku wydania, Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą

Twierdza Modlin, bez roku wydania, Wydano na zlecenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki

Twierdza Przemyśl. Mapa 1:30 000, 2003, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa

Visitors’ guide. Hong Kong Museum of Coastal Defence, August 2008, Leisure and Cultural Service Department – Hong Kong Museum of Coastal Defence, bez miejsca wydania

World War II heritage, http://www.worldwar2heritage.com/en/#memorymap (17.10.2017)

Żyszkowska W., Spallek W., 2012, Kartografia tematyczna [w:] W. Żyszkowska, W. Spallek, D. Borowicz (red.), Kartografia tematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13-29

Памятники Бородинского поля, 1986, Главное Управление Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР, Москва
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.925

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Andrzej Kowalczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642