Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu zgorzeleckiego

Agnieszka Lisowska, Arkadiusz Ochmański

Abstrakt


Badania dotyczące potencjału turystyczno-kulturowego mikroregiony zostały oparte na metodzie opracowanej przez A. Mikos von Rohrscheidt, opublikowanej pierwotnie w monografii "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, erspektywy", Gniezno, 2008. Analiza skupia się na następujących elementach: potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostała ofertę czasu wolnego, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną regionu. Waloryzacja powstała w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającymi skali popularności danej grupy walorów i rodzajów wypraw kulturowych.Badania dotyczące potencjału turystyczno-kulturowego mikroregiony zostały oparte na metodzie opracowanej przez A. Mikos von Rohrscheidt, opublikowanej pierwotnie w monografii "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Analiza skupia się na następujących elementach: potencjalne cele turystyki kulturowej
w powiecie, pozostała ofertę czasu wolnego, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną regionu. Waloryzacja powstała w oparciu o metodę bonitacji punktowej
z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającymi skali popularności danej grupy walorów i rodzajów wypraw kulturowych.

Słowa kluczowe


powiat zgorzelecki; waloryzacja; potencjał

Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Agnieszka Lisowska,, Arkadiusz Ochmański


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642