Overoturism w turystyce kulturowej

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


Pytanie 77
dr hab. Jacek Borzyszkowski (Politechnika Koszalińska)

Zjawisko overtourismu staje się coraz bardziej dotkliwym problemem turystyki XXI wieku. Protesty przeciwko masowej turystyce, zauważalne chociażby w Barcelonie czy Wenecji, stanowią wyraźny i nieodzowny element prób ograniczenia przyjazdowego ruchu turystycznego. Warto podkreślić, iż miasta, w których widoczne jest zjawisko overtourismu bardzo często są ważnymi czy nawet najważniejszymi destynacjami w danym kraju. Co więcej, turystyka kulturowa w wielu przypadkach odgrywa najważniejszą rolę w tamtejszej gospodarce turystycznej. W związku z powyższym chciałbym zadać następujące pytania i zaprosić do szerszej dyskusji:
Czy postępujące i coraz bardziej widoczne zjawisko overoturismu stanowi realne zagrożenie dla turystyki kulturowej? A może odwrotnie - czy może się ono przyczynić do poprawy jakości turystyki kulturowej, m.in. dzięki propagowaniu jej zrównoważonych form?Odpowiedzi:
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF Kraków
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM w Olsztynie
dr Marcin Gorączko, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Beata Raszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dr hab. Krzysztof Kasprzak, Poznań
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UE w Poznaniu
dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP, Poznań
dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW, Poznań-Gniezno
dr hab. Jacek Borzyszkowski, Politechnika Koszalińska

Słowa kluczowe


overoturism; przesycenie, turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Almeidaa, J., Costa, C., Nunes da Silva, F., 2017, A framework for conflict analysis in spatial planning for tourism, "Tourism Management Perspectives" 24, s. 94–106

Buczkowska, K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań

Dredge, D., 2010, Place change and tourism development conflict: Evaluating public interest, Tourism Management, 31(1), 104–112

Garrod B., 2003, , Managing visitor impacts, [in:] Managing Visitor Attractions. New Directions, A. Fyall, B. Garrod, A. Leask (red.), Butterworth-Heinemann, Oxford, 124-139, cyt za: M. Nowacki, 2014, Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań, “Folia Turistica” nr 31

Kasprzak K., 2015, Inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne mogące potencjalnie pogorszyć stan środowiska. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 19, s. 31-38

Kazimierczak M., 2010, Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce? [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. VI, Turystyka zrównoważona, red. Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz, UAM Poznań

Kowalczyk-Anioł, J., Zmyślony P., 2017, Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 7-36

McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Haworth Press, New York

Mikos von Rohrscheidt, A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Milenium, Gniezno, 2008

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany, KulTour.pl, Poznań

Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006

Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 5-18

Russo A.P., 2002, The „vicious circle” of tourism development in heritage cities, “Annals of Tourism Research” vol. 20, nr 1, s. 165-182

Smith M.K., 2003, Issues in cultural tourism studies, Routledge, London

Van der Borg, J., 1991, Tourism and Urban Development, Thesis Publishing, Amsterdam.

www.kawiarniany.pl/2018/01/24/weekend-majowy-we-lwowie-czy-warto-jechac-do-lwowa-majowka

www.responsibletravel.com

www.thelocal.it/20170718/mass-tourism-killing-crowded-venice-survival-authentic-travel-local
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.954

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Jacek Borzyszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642