Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Pytanie 78

W ostatnich latach coraz popularniejszymi określeniami jest „turystyka zrównoważona” oraz „turystyka odpowiedzialna”. Ich fundament stanowi Globalny Kodeks Etyki w Turystyce, przyjęty przez UN WTO na przełomie XX i XXI wieku. Choć o turystyce zrównoważonej/odpowiedzialnej sporo się mówi i pisze, wdrażanie mechanizmów mających minimalizować szkodliwość masowej turystyki jest często jedynie chwytliwym zabiegiem marketingowym.

Jak ma się Globalny Kodeks Etyki w Turystyce do „patologii” współczesnej turystyki kulturowej? Na ile ma realne przełożenie na działalność w branży turystycznej? Czy są Państwo w stanie podać przykłady „dobrych praktyk” lub wskazać obszary, które wymagałyby precyzyjniejszej aplikacji założeń Kodeksu? Czy problematyka podejmowana przez Kodeks jest uwzględniania w programach edukacyjnych w zakresie nauk o turystyce? Czy w ogóle warto tworzyć tego rodzaju wytyczne, a może lepiej proponować analogicznie zbiory zasad, ale na poziomie lokalnym?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa, Instytut Kultury

Boorstin D., 1964, The Image-A Guide to Pseudo-Events in America, New York

Chiżnak W., Chiżnak K., 2008, Kodeks etyczny w turystyce, [w:] Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Warszawa, s. 316-323

Derbich 2008, Jan Paweł II – turysta w drodze do Boga i człowieka, [w:] Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Warszawa, s. 360-369

Di Giovine M., Anthropologists Weigh in on the Sustainability of Touris, “Anthropology News”, doi: 10.1111/AN.572, https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/AN.572

Dziubiński Z., 2006, Jana Pawła II koncepcja turystyki, [w:] tegoż (red.), Aksjologia turystyki, Warszawa, s. 154-162

Fennell D. A., 2014, Exploring the boundaries of a new moral order for tourism’s global code of ethics: an opinion piece on the position of animals in the tourism industry, „Journal of Sustainable Tourism” Vol. 22, No. 7, s. 983-996

Fijewska M., 2018, Wypadek konia na trasie do Morskiego Oka. Wstrząsające zachowanie woźnicy, Wirtualna Polska, [online] https://wiadomosci.wp.pl/wypadek-konia-na-trasie-do-morskiego-oka-wstrzasajace-zachowanie-woznicy-6205112232662657a [26.06.2018]

Giovanni Paolo II, 1982, Messaggio per la III Giornata Mondiale del Turismo, La Santa Sede [online] https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/tourism/documents/hf_jp-ii_mes_19820927_giornata-mondiale-turismo.html [25.06.2018]

Holden A., 2003, In need of new environmental ethics for tourism?, „Annals of Tourism Research” Vol. 30, no. 1, s. 94-108

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,30063,abp-hoser-nie-wolno-organizowac-pielgrzymek-do-medjygorie.html

Jackowski A. (red.), 1997, Jan Paweł II – Pielgrzym wśród pielgrzymów, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 5

Jan Paweł II, 2000, Technika i przyroda: dwa wyzwania dla turystyki na progu XXI stulecia. Orędzie na XXI Światowy Dzień Turystyki, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/oredzie_turystyka_29072000.html [25.06.2018]

Jan Paweł II, 2001, W służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami. Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/turystyka_09062001.html [25.06.2018]

Jan Paweł II, 2002, Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju. Orędzie na XXIII Światowy Dzień Turystyki, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/ekoturystyka2002_24062002.html [25.06.2018]

Jan Paweł II, 2003, Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy i ładu społecznego. Orędzie na XXIV Światowy Dzień Turystyki, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/turystyka_11062003.html [25.06.2018]

Jan Paweł II, 2004, Sport i turystyka — ożywcze siły w służbie wzajemnego zrozumienia, kultury i rozwoju krajów. Orędzie na XXV Światowy Dzień Turystyki, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/turystyka_o_30052004.html [25.06.2018]

Kapuściński R., 2004, Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, Kraków

Krawczyk Z., 2006, Dysfunkcje turystyki, [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, Warszawa, s. 195-208

Liśkiewicz D., 2007, Turystyka XXI w. Jako jedna z form dialogu międzykulturowego, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań, s. 37-48

MacCannell D., 1976, The Tourist: a New Theory of the Leisure Class, New York, Schocken,

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A

Migała P., 2012, Patogenne aspekty turystyki, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.), Aksjologia podróży, Warszawa, s. 95-114

Oleksy K., 2016, Jan Paweł II – Papież praw człowieka, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea” t. 6, s. 146-156

Ostrowski M., 1997, Turystyka w myśli Jana Pawła II, „Peregrinus Cracoviensis” z. 5, s. 139-153

Podemski K., 2007, Od zakazu opuszczania Domu do nakazu dialogu z Innym. Ewolucja etyki podróżowania, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań, s. 37-48

Post-turysta, http://post-turysta.pl

Schmidt P., 1998, Tacy sami, ale inni. Potoczna interpretacja rzeczywistości pogranicza, „Etnografia Polska” t. 42, z. 1-2, s. 161-172

Sikora J., Kaczocha Wł., Wartecka-Ważyńska A., 2017, Etyka w turystyce, CeDeWu, Warszawa

Turner L., Ash J., 1975, The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, Constable, London

Wójcik W. A., 2007, Ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Magdalena Banaszkiewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642